Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Supply chain manager

Descripció

El/La director/a d'operacions logístiques s'encarrega de l'organització logística de l'empresa, comprenent aspectes econòmics i operatius, per tal de donar resposta a les necessitats d'aprovisionament, producció i distribució, preveient la disponibilitat dels recursos a aquest efecte.

Aquest/a professional té l'objectiu de gestionar els recursos existents, determinar els processos interns d'arribada i de sortida de mercaderies i els nivells de qualitat, per garantir un producte i un servei competitiu. A més, s'ocupa de la planificació logística estratègica de l'empresa i dirigeix les funcions de Programació, Compres, Planificació de la Producció Distribució Física (estocs de productes acabats, magatzems, preparació de comandes i transports) i també el llançament de nous productes.

Així mateix, la seva jornada laboral es caracteritza per la contínua coordinació amb tots els agents implicats en el procés logístic, ja que manté comunicació constant amb proveïdors/es, empreses subcontractades i professionals d'altres àrees de l'empresa, per tal de realitzar negociacions constants, prendre decisions i buscar solucions a problemes inesperats, assegurant el funcionament global del flux de materials i d'informació.

El/La director/a d'operacions logístiques treballa, sobretot, a grans empreses amb plantes productives o magatzems a diferents països i xarxes de transport nacional i internacional. A causa d'aquest entorn cada cop més global i competitiu, aquest/a professional s'està convertint en una figura clau per a l'estratègia global de l'empresa. Mentre que abans només dirigia la gestió de transport i estocs, actualment, participa fins i tot en els comitès de direcció de les companyies, aportant noves fórmules per millorar els processos logístics.

Tasques

Es responsabilitza de subministrar a la clientela allò que sol·liciti i optimitza la utilització de recursos i estocs.
 • Controla i fa el seguiment dels paràmetres tècnics de les operacions.
 • Controla el desenvolupament de l'organització logística i estableix les relacions entre la política logística i els objectius del servei a la clientela.

Defineix l'estratègia logística de l'empresa, els nivells d'estoc i els mitjans de producció necessaris.
 • Defineix els sistemes logístics de l'organització i la metodologia per resoldre els problemes plantejats als sistemes i mètodes operatius.
 • Estableix els criteris sobre la intermodalitat i la traçabilitat del flux de productes.
 • Defineix les ràtios de gestió i control de la funció logística.
 • Marca els criteris generals sobre l'avaluació i la selecció de proveïdors/es, així com la integració i externalització de funcions logístiques.
 • Examina la necessitat de recursos i l'abast de la cooperació relacionada amb distribuïdors/es, clientela i proveïdors/es.

Avalua i proposa millores
 • Avalua els costos de la planificació estratègica i revisa els mètodes de planificació i els procediments, prenent iniciatives per reduir pèrdues, posant en marxa plans de millora i aconsellant sobre l'optimització dels diversos elements de la cadena logística (Supply Chain Management).
 • Defineix la col·laboració logística amb clientela i proveïdors/es, cercant l'optimització de la cadena logística.
 • Analitza els requeriments necessaris per a les inversions logístiques i assessora sobre les implicacions logístiques de l'empresa d'un canvi en termes de cost/inversió.
 • Fa recomanacions sobre l'ús de les TIC en les funcions logístiques i assessora sobre els canvis tecnològics.

Dirigeix la planificació logística global de l'empresa
 • Dirigeix la planificació global i totes les activitats de control del flux de materials i de productes acabats.
 • Pren les decisions estratègiques, busca beneficis globals i economies d'escala, en funció de les necessitats del mercat.
 • Examina les possibilitats de col·laboració amb la clientela i les empreses proveïdores dins de la logística i controla els resultats de la política logística.
 • Examina plans i operacions amb els/les responsables funcionals i s'encarrega d'aplicar-los i coordina i fa el seguiment d'informes d'operacions.

Prepara les normes i procediments relacionats amb la seguretat, la salut laboral i ambiental dins de l'àrea logística.
 • Intervé en la definició de la política mediambiental de l'empresa i controla els paràmetres ambientals amb l'objectiu de minimitzar l'impacte sobre el medi ambient.
 • Estudia i prepara les normes i procediments relacionats amb la seguretat, la salut laboral i ambiental dins de l'àrea logística.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE