Barcelona Activa

Barcelona Treball

Sectors econòmics

Mobilitat i logística

De la formació a l’ocupació

Oferta Formativa en Mobilitat i logística

El sector valora...

 • Estratègia logística

  Coordinar operacions logístiques des d'un enfocament holístic en la gestió de la cadena de subministrament

 • La clientela al centre del servei

  Aplicar sistemes innovadors de gestió de la comunicació amb la clientela i serveis postvenda

 • Analítica de dades

  Interpretar, sintetitzar i elaborar informes d'explotació de resultats i mètriques

 • Actualització en mobilitat intel·ligent

  Estar al dia de les innovacions, noves tendències i actors implicats en gestió de la mobilitat

 • Tecnologies de geolocalització

  Seguiment i traçabilitat de productes, fluxos de trànsit i aplicacions de mobilitat

 • Automatització i robòtica

  Coneixement de processos d'automatització de la cadena logística

 • Estratègia logística

  Coordinar operacions logístiques des d'un enfocament holístic en la gestió de la cadena de subministrament

 • La clientela al centre del servei

  Aplicar sistemes innovadors de gestió de la comunicació amb la clientela i serveis postvenda

 • Analítica de dades

  Interpretar, sintetitzar i elaborar informes d'explotació de resultats i mètriques

 • Actualització en mobilitat intel·ligent

  Estar al dia de les innovacions, noves tendències i actors implicats en gestió de la mobilitat

 • Tecnologies de geolocalització

  Seguiment i traçabilitat de productes, fluxos de trànsit i aplicacions de mobilitat

 • Automatització i robòtica

  Coneixement de processos d'automatització de la cadena logística