Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

TMA

Descripció

El/La tècnic/a de manteniment d'aeronaus s'encarrega del manteniment dels components mecànics i electrònics de les aeronaus. Aquesta ocupació comprèn tres àrees d'especialitat: aviònica, que fa referència al manteniment de la instrumentació de vol i comunicacions (radar, altímetre, etc.); cèl·lula, que s'ocupa de tots els elements estructurals de l'avió, com ara els alerons o el tren d'aterratge, i per últim, motor.

La normativa EASA (Part 66-B), coneguda anteriorment com a JAR (Joint Aviation Requirements) és la que estableix els diferents àmbits d'actuació i les facultats del/de la tècnic/a de manteniment d'aeronaus, que varien segons l'especialitat i la categoria escollides. En aquest sentit, la llicència de manteniment d'aeronaus pot ser, segons les competències i responsabilitats que atorga de categoria: A, B1 i B2 (aviònica) i C. La categoria A correspon al/a la mecànic/a ajudant per a realitzar treballs bàsics. L'obtenció del nivell no capacita per autoritzar el vol. La categoria B1 correspon al tècnic certificador amb capacitat per a dur a terme treballs d'estructura, grup motopropulsor o sistema mecànic i elèctric, requerint una major experiència. L'obtenció d'aquest nivell capacita per autoritzar el vol, un cop s'hagin reparat els problemes específics detectats en el funcionament de l'aparell.

Aquestes dues categories A i B se subdivideixen atenent a una combinació entre la tipologia de motor i d'aeronau:

-Llicència A1 i B1.1. per avions i A3 i B1.3. per helicòpters; amb motor de turbina
-Llicència A2 i B1.2. per avions i A4 i B1.4. per helicòpters; amb motor de pistó

La categoria C correspon a un/a enginyer/a certificador/a. L'obtenció d'aquest nivell exigeix posseir la titulació en enginyeria aeronàutica. És el nivell que atorga més competències i permet autoritzar el vol a un aparell després que hagi estat revisat exhaustivament (manteniment de base).

La normativa també regula els organismes de gestió del manteniment de l'aeronavegabilitat (Part M-B) i els de manteniment (Part 145-B).

Cal notar que és un treball que requereix una gran integració en un equip nombrós on hi participen persones de perfils tècnics i nacionals sovint diferents.

Tasques

  • Revisa, i de vegades repara, els elements de l'aeronau en funció de les instruccions elaborades per l'oficina tècnica de l'empresa, seguint les especificaciones que hi ha establertes per cada model d'aeronau i el programa de manteniment dissenyat per les autristats competents. Les revisions poden ser més o menys exhaustives, depenent de la tipologia d'aeronau, ja que cada model presenta unes caracterítiques i uns protocls concrets i freqüència. setmanal, quan arriba l'avió, abans del vol (PFC -PreFlight Check-), etc.
  • En la categoria C, el/la professional es dedica a l'elaboració de la documentació corresponent a cadascun dels treballs de manteniment realitzats, seguint les prescripcions de l'oficina tècnica i aplicant els protocls de qualitat vigents en l'empresa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE