Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a de màquines en vaixell mercant o de passatge

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal d'aquest/a professional és exercir com a tècnic/a de màquines o encarregat/ada de la guàrdia de màquines en els vaixells. Aquest/a professional (sovint també anomenat mecànic/a naval) es responsabilitza de l'operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell i treballa per una companyia naviliera o per a empreses especialitzades en avaries i manteniment de vaixells. Sol ser una persona amb un elevat nivell d'autonomia en el treball i amb capacitat de resolució de problemes.
Té assignades les tasques vinculades a la vigilància i millora de les instal·lacions mecàniques i la maquinària del vaixell, així com de la seva relació amb la millora de la qualitat, les qüestions ambientals i de millora de l'eficiència energètica, de seguretat marítima i de protecció de riscos laborals.

Com a tècnic/a de màquines dins d'un vaixell poden assumir-se diferents rols en funció del grau de coneixement, de si es tenen o no persones al seu càrrec i de la responsabilitat que es tingui de les màquines del vaixell, atès que no assumeixen les mateixes funcions a nivell operatiu el/la cap de màquines que el mariner/a.

Tasques

Les tasques del/la tècnic/a mecànic/a de vaixell són:
  • Verifica, controla i manté els diferents paràmetres de funcionament del motor propulsor i dels motors auxiliars (nivells de refrigeració, lubrificació, gasoil, sistema hidràulic, bateries, etc.).
  • Obre les diferents aixetes de refrigeració, de les bateries, pas del gasoil, etc. de forma prèvia a l'engegada del motor.
  • Posa en funcionament el motor principal i els generadors controlant que els paràmetres de funcionament siguin els correctes.
  • Té l'espai de màquines en ordre.
  • Ajuda en les maniobres d'amarratge i desamarratge quan és necessari.
  • Controla les lectures d'informació dels rellotges en navegació des del pont de comandament.
  • Resol les avaries de les màquines que es puguin produir mentre el vaixell navega.
  • En arribar a port, controla que els paràmetres de funcionament siguin els correctes i posteriorment apaga el motor propulsor i els generadors, tancant les diferents aixetes de refrigeració, les bateries i el pas del gasoil.
  • Com a cap de màquines, dirigeix les operacions de manteniment del vaixell i pot elaborar projectes tècnics i informes dins l'àmbit de l'enginyeria marina, tant treballant dalt del vaixell com en companyies d'assegurament de la qualitat. Com a mariner/a de màquines, forma part de la guàrdia de màquines en vaixells mercants, exercint tasques com a tripulant subaltern de màquines en vaixells mercants i de passatgers, interpretant les ordres rebudes per contribuir a les operacions de manteniment i reparació a bord. El/la tècnic/a de màquines de vaixell en funcions de mariner/a, també està capacitat per manejar motors amb una potència inferior a 150 kW.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE