Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal d'aquest/a professional és la de realitzar la instal·lació, muntatge i reparació d'instal·lacions frigorífiques (circuit frigorífic i circuit elèctric) dins el vaixell, d'acord amb les condicions adequades de qualitat i seguretat i amb les normes i plans establerts per garantir les condicions de seguretat personal i mediambiental.

Aquests/es professionals solen treballar amb fluïts secundaris i salmorres (aigües amb alta concentració de sal). Amb aquestes últimes han de ser molt previnguts/udes ja que solen embussar els circuits i rebentar canonades.

Tasques

Les tasques del/de la frigorista naval es poden concretar en les següents, tot i que en funció de la tipologia de vaixell en realitzaran unes o altres:
  • Supervisa i realitza el manteniment de les instal·lacions frigorífiques del vaixell.
  • Prepara els elements i materials necessaris per a la instal·lació de fontaneria.
  • Realitza operacions de presentació, anivellat i unió de canonades, seguint les instruccions i mesures de seguretat establertes.
  • Fixa i comprova les preses i canalitzacions d'aigua i desaigua.
  • Repara i manté els termos elèctrics i les calderes.
  • Realitza la posta a punt dels equips a partir de plànols, esquemes i especificacions tècniques, observant les instruccions tècniques complementàries dels reglaments d'aplicació, en condicions de qualitat i seguretat.
  • Realitza la interconnexió dels elements de comandament, control i protecció elèctrica d'instal·lacions frigorífiques a partir de plànols, esquemes i especificacions tècniques.
  • Configura els equips de control (autòmats i controladors) de les instal·lacions frigorífiques, a partir de les condicions de funcionament establertes.
  • Munta els circuits de maniobra, control i protecció de dispositius electrotècnics amb la qualitat fixada i acomplint les normes de seguretat.
  • Manté i repara instal·lacions automatitzades en condicions de qualitat i seguretat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE