Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal d'aquest/a professional és la de realitzar les feines bàsiques requerides en un vaixell mercant o de passatge. Aquest/a professional ocupa el rang més elemental a la marina mercant, és a dir, dins l'escala de la marina mercant són els de categoria inicial (el rang es representa de forma visual mitjançant insígnies a l'uniforme, normalment mitjançant peces de tela cosides a l'espatlla, a les mànigues i/o al pit).

Les tasques del/de la mariner/a són essencials i imprescindibles per al correcte funcionament del vaixell, i s'encarrega de prestar el seu suport als responsables de la navegació, així com de qualsevol altra tasca que calgui realitzar en el vaixell: suport a les tasques de navegació, atracament, amarratge i fondeig i en les tasques de gestió d'emergències, operacions d'aprovisionament i de càrrega i descàrrega de materials, entre altres. S'ocupa principalment de les tasques de manteniment de l'ordre i la neteja de la coberta de la nau, vetllant per a què les tasques i el funcionament ordinari del vaixell puguin dur-se a terme.

El/la mariner/a també està habilitat per governar, amb fins comercials, embarcacions de menys de 10 metres d'eslora amb una potència adequada a l'embarcació i transportar un màxim de 12 persones, operant dins d'aigües interiors.

Tasques

Les tasques del/ de la mariner/a de pont es poden concretar en les següents tot i que, en funció de l'experiència i de la grandària del vaixell, en realitzarà unes o altres:
  • Duu a terme la neteja general i el manteniment de totes les àrees d'un vaixell.
  • Col·labora en tots els treballs de manipulació de materials i eines que no requereixin una formació especialitzada.
  • Vigila el vaixell i la navegació i comprova la profunditat de les aigües en zones de poca fondària.
  • Utilitza diferents aparells del vaixell: material de càrrega i descàrrega, ganxos i cordatge, àncores, bombes, mànegues, etc.
  • Realitza petites reparacions i tasques d'eliminació d'òxid i pintura i contribueix en les operacions de manteniment general i reparacions a bord.
  • Realitza la guàrdia de navegació, com a vigia o timoner/a, i d'altres tasques bàsiques d'observació per determinar la presència d'obstacles al mar.
  • Contribueix a la manipulació de la càrrega i de les provisions i realitza tasques de suport en el control del funcionament del vaixell i cura de les persones a bord.
  • Realitza operacions senzilles amb caps i cables.
  • Utilitza l'equipament d'emergència i l'aplica a procediments emergència.
  • Contribueix a l'atracament, el fondeig i altres operacions d'amarrament.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE