Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal d'aquest/a professional és la de donar suport en les diferents operacions que es realitzen en un vaixell de pesca, sota la responsabilitat del capità/na. Aquestes operacions poden cobrir un ventall molt ampli de tasques professionals que van des de la tripulació del vaixell fins a la càrrega i descàrrega de mercaderies.

Tasques

Les tasques principals del/de la mariner/a de pesca són les següents:
  • Realitzar operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies pesqueres.
  • Dur a terme maniobres senzilles del vaixell en el port.
  • Efectuar tasques de manteniment i neteja del vaixell pesquer on s'ocupa, seguint les normes de seguretat i salut establertes.
  • Realitzar tasques senzilles de manipulació i conservació de productes de pesca i d'aqüicultura.
  • Aplicar tècniques pesqueres tenint en compte les normatives establertes i essent respectuós/a amb el medi marí i els seus recursos.
  • Exercir de tripulant subaltern/a en qualsevol servei en vaixells dedicats a la pesca o d'auxiliar d'aqüicultura.
  • Manejar amb finalitats comercials vaixells de menys de 10m d'eslora dedicats a la pesca, que operin exclusivament en aigües interiors de ports sempre que no transportin passatge.
  • Utilitzar amb seguretat els equips i les eines de què disposi el vaixell de pesca per realitzar l'acció pesquera i el manteniment de l'embarcació.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE