Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Aqüicultor/a; Productor/a aqüícola; Tècnic/a en el cultius d'aqüicultura (peixos, crustacis, mol·luscs, algues)

Descripció

Dins d'una explotació aqüícola, és la persona que s'encarrega de les tasques relacionades amb el correcte desenvolupament dels cultius animals i vegetals (peixos, mol·luscs i/o crustacis, d'espècies d'algues) i en gestiona la planificació, producció, recol·lecció i comercialització. A aquest fi, també planifica, organitza i supervisa les instal·lacions, maquinària, finances i gestiona el personal. En definitiva, és el o la professional que coordina tots els recursos de l'explotació per a assolir la qualitat requerida del producte i complir la normativa aplicable en matèria mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

Les instal·lacions aqüícoles es poden situar en aigües salades (marina) o en aigües dolces (continental) i en espais oberts o tancats i poden integrar tot el cicle productiu: des de la reproducció, el control d'alevins, l'engreix i l'acabat, o poden estar especialitzades en una part del cicle.

Tasques

Les principals tasques que duu a terme un/a professional dedicat a les explotacions aqüícoles:
 • Planifica el calendari de les produccions i l'adapta a la demanda, a les característiques del cicle reproductiu del producte i a les característiques de l'explotació i la climatologia, si és una producció a l'aire lliure.
 • Controla i/o modifica les condicions mediambientals (temperatura, oxigenació, salinitat, etc.) de la instal·lació aqüícola per adequar-la en cada moment a les necessitats del cicle productiu del cultiu.
 • Vigila la presencia de patògens, els identifica i aplica els tractaments pertinents per eradicar-los.
 • Realitza els transvasaments necessaris dels cultius dins la instal·lació i classifica les etapes del cicle productiu (mida, pes, dies) per estandarditzar qualitat.
 • Dosifica i controla el pla d'alimentació indicat i el porta a terme per a cada producte i en cada estadi del cicle de creixement.
 • Controla, realitza i/o coordina les operacions necessàries per al manteniment correcte de les instal·lacions i manté les emissions de l'explotació dins els límits de la normativa mediambiental vigent.
 • Fa la recol·lecció del producte final. Pot tenir a càrrec seu mà d'obra fixa, però en moments puntuals ha de gestionar mà d'obra temporal.
 • Estableix els plans de treball diaris i activitats del personal de camp i en supervisa el compliment. Dissenya i planifica la capacitació del personal de l'explotació.
 • Controla els inventaris de l'explotació.
 • Controla la gestió financera i estableix els pressupostos de l'explotació.
 • Contracta els serveis necessaris per a l'explotació (lloguer de maquinària, compra de reproductors o alevins, pinso, productes per a la sanitat animal, assistència veterinària, assegurances sobre la producció, etc.) i en controla el manteniment general.
 • Gestiona la venda de la producció i s'assegura que el producte final acompleix la normativa de qualitat aplicable en cada cas.
 • Investiga i desenvolupa nous mètodes de producció, noves varietats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE