Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Com a oficial electrotècnic/a de vaixell, el deure principal d'aquest/a professional és garantir el funcionament i el manteniment dels equips elèctrics en el vaixell. Com en la majoria dels llocs de treball al mar, i com a oficial que gestiona l'electrònica en un vaixell, és probable que treballi en col·laboració amb un/a enginyer/a en cap que supervisa tot el funcionament operatiu del vaixell.

Entre les seves funcions principals hi ha la d¿assumir la gestió i operativa de les comunicacions. A més, realitza el manteniment dels equips de la secció de radiocomunicacions, és a dir, de tots aquells equips de telecomunicació (entesa com a transmissió o recepció de senyals, escrits, signes, imatges, sons o informació de qualsevol tipus) que funcionen mitjançant ones radioelèctriques, i d'altres equips que se li encomanin. Desenvolupa serveis professionals en estacions de radiocomunicacions marítimes de terra o a bord de vaixells civils.

L'oficial electrotècnic/a de vaixell es coneix en anglès per l'acrònim ETO (Electro-technical officer) i en l'actualitat està assumint funcions i responsabilitats relativament noves, atès que la interacció dels sistemes elèctrics amb les tecnologies de la informació i la comunicació obre noves possibilitats tecnològiques. Malgrat que el lloc de treball no és obligatori dins un vaixell, és una ocupació amb cada cop més implantació en la indústria naval per la necessitat d¿implementar els nous coneixements a sistemes elèctrics i electrònics. L'oficial electrotècnic/a de vaixell és clau en creuers i vaixells amb passatge, ja que tenen uns requisits elèctrics molt grans i cal assegurar el correcte funcionament de la tecnologia que els gestionen de manera automàtica.

A més, l'oficial electrotècnic/a de vaixell també pot ocupar altres llocs de treball en organismes, institucions i empreses relacionades directament amb el món marítim i en la indústria electrònica i les comunicacions en general, així com en tasques d'inspecció naval.

Tradicionalment, aquest/a professional era el/la radiotelegrafista, però la tecnologia s'ha desenvolupat i les funcions i competències han canviat.

Tasques

  • Es responsabilitza del funcionament i manteniment de peces elèctriques de sales de màquines, comunicacions per ràdio, necessitats de navegació electrònica -radars, brúixola de giroscopi, fax de temps, pilot automàtic, sistema RADAR, sistema de difusió i sistema aeri intern, sistema telefònic i de conversa i comunicacions per satèl·lit-.
  • Gestiona les Xarxes d'Àrea Local (LAN Manager and Network trobleshooter), és a dir, duu a terme el manteniment dels sistemes de comunicació interiors i assegura el funcionament integrat dels equipaments informàtics que operen al vaixell.
  • Controla les necessitats elèctriques bàsiques com ara sistemes de refrigeració, pont i sales de control.
  • Realitza el manteniment de sistemes d'emergència, inclosos els interruptors d'emergència, alarmes contra incendis i detectors. Durant les emergències, s'encarrega de què tots els equips necessaris per a la seguretat estiguin a punt.
  • Realitza el manteniment dels equipaments d'estacions radiomarítimes; procediments radioelectrònics; transmissors i receptors per a comunicacions; radar; sondes; etc. També s'encarrega del manteniment de components elèctrics del vaixell com ara llums de navegació, còpies de seguretat de bateries i màquines d'accionament elèctric.
  • S'ocupa del manteniment dels sistemes de posicionament i de navegació electrònica, així com dels sistemes d'adquisició de dades, des dels sistemes satel·litaris fins als procedents de la sala de màquines i equips de navegació. S'encarrega de tots els sistemes de comunicació externa del vaixell.
  • Assisteix l'enginyer/a en cap en la gestió de treballs rutinaris especialment relacionats amb el maneig elèctric.
  • Analitza aspectes elèctrics i tècnics en un vaixell i, per tant, la supervisió de l'operació de maquinària controlada per ordinador també és tasca seva.
  • Desenvolupa tasques de gestió radioelectròniques tant a bord com a terra.
  • Realitza les comunicacions necessàries per a la seguretat del vaixell, així com per a les operacions comercials i privades.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE