Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El perfil professional de tècnic/a de manteniment d'embarcacions gestiona i organitza les tasques de reparació, especialment en els elements de coberta, acastillatge i l'ús de materials compostos per portar a terme les reparacions corresponents. Aquest/a tècnic/a domina les eines, tècniques i materials per a realitzar la revisió i manteniment de les embarcacions esportives i de recreació. També s'encarrega de mantenir en bon estat, ús i funcionament el casc, les estructures, els elements i els sistemes que conformen les embarcacions d'esbarjo, utilitzant procediments establerts i complint les especificacions de seguretat, de prevenció de riscos laborals i mediambientals requerits.
Treballa principalment en empreses que realitzen el manteniment, la reparació i la reconversió de vaixells i iots.

Tasques

  • Identifica i col·labora en la planificació de les tasques a realitzar amb la resta de tècnics i tècniques especialistes. Concreta les característiques de la zona a intervenir, tria i gestiona materials, eines, productes i tipus de tractament a realitzar d'acord amb l'establert a les especificacions tècniques de les reparacions, operacions de sanejament i manteniments a realitzar.
  • S'encarrega del manteniment d'embarcacions mitjançant l'ús de materials compostos (fibres, resines, alumini, plàstics, acers, etc.) i utilitza les tècniques d'intervenció adients en cada cas.
  • Efectua, sota supervisió, massilles, polits i acabats en les zones indicades.
  • Realitza el manteniment i confecció de veles i altres elements tèxtils dels vaixells. També s¿encarrega de la instal·lació i manteniment de veles, eixàrcia i arboradura de velers i així com de l'acastillatge de la coberta d'embarcacions esportives i d'esbarjo.
  • Registra els treballs realitzats, especificant les funcions, les eines i equips utilitzats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE