Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a consignatari/ària de vaixells mercants o de passatge

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El perfil de tècnic/a consignatari/ària és el d'un/a professional que atén les necessitats del vaixell durant la seva estada a port, especialment en relació a tots els tràmits administratius i documentals. La professió de tècnic/a consignatari/ària de vaixells (ship agent) és molt antiga i està lligada a la història i evolució del trànsit marítim internacional. Apareix quan l'armador o armadora (propietari/ària del vaixell) i el capità o la capitana de la nau requereixen l'assistència i suport d'una persona de confiança i coneixedora del port, que sigui capaç de fer que l'escala i l'operativa de la càrrega i la descàrrega del vaixell es desenvolupin de manera ràpida i eficient.

Aquest/a professional treballa en empreses consignatàries, que són intermediàries que actuen en nom i per compte de la propietat d'un vaixell. Sota la direcció del o de la cap d'operacions, haurà de procurar que l'entrada, estada i sortida del vaixell es realitzin de la forma més ràpida i eficient possible, defensant sempre els interessos de l'armador/ora o de l'empresa que ha contractat els seus serveis professionals.

El/la professional ha de desplaçar-se físicament al port per lliurar la documentació (duanes, sanitat, provisions i subministraments, divises, entre altres) a el /la capità/ana del vaixell. El tipus de documentació a preparar pot variar força en funció dels serveis que demandarà la tripulació del vaixell (qui embarca i desembarca, gestió de la documentació de residència, passaports, visats, etc.) i de les factures que cal tenir preparades per atendre l'estada del vaixell al port (cobrament de taxes per residus, consum de serveis bàsics com l'aigua, impost que es paga a l'Autoritat Portuària per les persones que porta el vaixell...), realitzant personalment totes aquestes gestions de documentació administrativa associades al transport marítim de mercaderies.

En definitiva, és el o la professional que realitza personalment totes les gestions de documentació administrativa associades al transport marítim de mercaderies, actuant com a representants de l'empresa naviliera per a què pugui entrar a port per desenvolupar les seves tasques.

Tasques

  • Organitza i atén el despatx documental del vaixell -clearence- consistent en la comprovació per part de l'autoritat marítima que el vaixell compleix amb tots els requisits legals per a la navegació i els tràfics que pretén realitzar.
  • Rep del client la documentació descriptiva i les altres instruccions de la mercaderia objecte de transport i elabora la documentació de gestió de l'exportació o la importació per a l'Administració Duanera i Portuària, segons la normativa vigent.
  • Elabora la documentació d'embarcament i sortida de la mercaderia per al vaixell, necessària per al trànsit de la mercaderia vers els mitjans de transport i els transportistes terrestres. Obté i processa la informació provinent dels transportistes terrestres. També rep i processa la informació i documentació relativa a les importacions de mercaderies.
  • Verifica que la documentació respongui a les instruccions dels clients i compleixi la normativa vigent.
  • Organitza i coordina tots els serveis necessaris segons el tipus d'operació i de moviments que tingui previst el vaixell: professionals pràctics, amarradors, remolcadors, estibadors, inspectors; també autoritats, immigració, etc.
  • Supervisa i coordina les operacions de càrrega i/o descàrrega del vaixell amb les terminals i/o estibadors/ores per tal que siguin el més ràpides i eficients possible.
  • Atén i coordina tots els serveis i subministres que siguin requerits pel capità/ana o armador/ora del vaixell: provisions, serveis mèdics, trasllats, reparacions, visats, etc.
  • Manté a l'armador/ora o operador del vaixell puntualment informats sobre la situació i condicions del port i de l'operativa del vaixell abans i durant tota l'estada al port, fins a la seva sortida.
  • Prepara i envia tots els informes tècnics i els detalls de les despeses i incidències ocorregudes durant l'escala del vaixell.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE