Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Director/a de producció, Planificador/a de la Producció, Responsable de planificació industrial, Director/a de planificació de la producción, Director/a de control de la producció

Descripció

El o la responsable de planificació de la producció és la persona que s'encarrega de planificar la producció de l'empresa, implantant i executant les seves polítiques de qualitat, medi ambient i seguretat. És qui es responsabilitza del control de la producció d'acord amb els plans logístics de l'empresa i els recursos humans implicats. Les seves funcions inclouen aspectes organitzatius, d'enginyeria i de gestió dels processos logístics.

Així, aquest/a professional és responsable de la planificació de la producció i de les necessitats de materials i recursos en logística, i participa en la determinació de la distribució en planta, a més de tots els aspectes de gestió relacionats amb la logística de subministraments, la qualitat, el manteniment, la disminució de costos i la màxima flexibilitat en el procés productiu.

Depèn, generalment, del/de la director/a de producció o cap de planta i ha d'interactuar amb la resta de professionals d'operacions, producció, compres i aprovisionament.

Tasques

  • Planifica la producció d'acord amb les directrius de gerència. Dissenya i dirigeix els plans de producció, les necessitats de materials i els ràtios apropiats. Determina i calcula els volums de producció.
  • Gestiona el sistema productiu Just In Time (mètode de fabricació en cicles curts i sense estocs, que disminueix els errors i millora la qualitat) i el sincronitza amb el dels proveïdors.
  • D'acord amb els departaments de compres i logística determina els volums d'estocs idonis tant pel que fa als materials i components com pel que fa als productes acabats, per tal de satisfer adequadament la programació de vendes i les exigències dels clients.
  • Rep, planifica i prioritza les comandes. Coopera amb el departament comercial per adaptar la producció a les necessitats de les empreses client i negocia amb elles els terminis de lliurament.
  • Assegura el compliment de les normes de qualitat.
  • Supervisa els aspectes relatius a la Prevenció de Riscos Laborals i Protecció Mediambiental.
  • Vetllar pel bon clima laboral.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE