Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a responsable de processos catalítics; Especialista en conversió catalítica.

Descripció

En el procés conegut com catàlisi, una petita quantitat de producte, denominat catalitzador, augmenta la velocitat d'una reacció química sense ésser consumit durant la mateixa. El catalitzador permet que la reacció sigui més ràpida i selectiva, de forma que el procés químic és més eficient i produeix menys residus. Un nou procés catalític requereix diferents etapes: el disseny i la síntesi dels lligands necessaris, la preparació i la caracterització dels catalitzadors, l'optimització de l'activitat i la selectivitat, i l'escalat industrial. Això implica a un ampli ventall de professionals especialitzats/des en aquest tipus de processos, des d'un nivell purament científic fins l'aplicació a la planta industrial. L'activitat d'aquest/a professional se centra en la transformació de les matèries primeres en productes industrials, principalment en l'elaboració de substàncies orgàniques o inorgàniques. Així, s'encarrega de supervisar i coordinar les activitats del personal treballador implicat en el funcionament dels equips, tant en la preparació dels catalitzadors com en l'obtenció de monòmers a partir de matèria primera, en la barreja amb l'extracte de monòmers per produir polímers o en l'addició d'additius químics.

Tasques

 • Treballa en equips per desenvolupar nous productes i millorar els processos de l'empresa.
  Forma part d'un equip multidisciplinar que se centra en el desenvolupament de catalitzadors.
  Col·labora en el desenvolupament de nous catalitzadors útils per les operacions de l'empresa.
  Realitza treballs d'investigació i proporciona assistència tècnica sobre la caracterització del catalitzador.
  Planifica i executa projectes d'obtenció de nous catalitzadors.
  Pot descobrir i desenvolupar nous mètodes analítics de caracterització dels catalitzadors i el procés.
  Pot caracteritzar nous catalitzadors comercials i aconsellar la manera de millorar-los.
  Utilitza les instal·lacions de la planta pilot per assajar i validar els nous catalitzadors i desenvolupar models cinètics per l'escalat industrial.
  Selecciona el catalitzador en funció dels requisits de temperatura i pressió, transferència de massa dels reactius, el pes i la grandària del catalitzador, el nivell de degradació i el cost.
 • Coordina les operacions, interpreta les dades i cerca solucions als problemes sorgits durant el procés catalític.
  Coneix les teories, l'aplicació i l'interpretació de les dades procedents dels instruments de mesura.
  Coneix els processos catalítics de diferents plantes industrials i de plantes pilot.
  Correlaciona les dades de caracterització del catalitzador amb la qualitat dels productes obtinguts.
  Calcula la quantitat de producte obtingut i el rendiment del catalitzador, utilitzant informes de laboratori i eines informàtiques.
  Du a terme el control del procés catalític en coordinació amb els operaris de planta especialitzats, incloent-hi la temperatura, la pressió i el temps de reacció, en funció de les lectures dels instruments, els registres i el coneixement dels requisits del procés per mantenir l'eficàcia de l'operació en uns límits determinats.
  Supervisa l'introducció de gasos inerts en els convertidors per eliminar els vapors explosius, purgar el catalitzador o a reaccions amb atmosfera inert.
  Decideix la substitució del catalitzador o la regeneració en funció dels paràmetres d'eficàcia i qualitat establerts.
 • Coordina els/les tècnics/ques de laboratori i operaris de planta pilot.
  S'encarrega de la formació de les persones treballadores en l'operació de les màquines i en les tasques de laboratori.
  Controla la realització d'estudis al laboratori d'anàlisi i els protocols de funcionament.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE