Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Operari/ària de línia de muntatge

Descripció

Els/Les muntadors/es d'equips electrònics s'encarreguen d'acoblar automàticament o manual petits components interns, com ara transistors, díodes, resistències, condensadors, bobines, components òptics, etc., en circuits impresos i xassissos.

També s'encarreguen, si escau, d'ajustar els circuits perquè proporcionin el rendiment desitjat i perquè els dispositius siguin operatius.

Tasques

  • Interpreta les especificacions tècniques de plànols, diagrames i esquemes, on s'explica com s'han de muntar els components.
  • Controla màquines de soldadura i muntatge superficial.
  • Manega soldadors, reblons, pastes adhesives i fa servir altres tècniques concretes de muntatge, algunes molt sofisticades i que requereixen poca intervenció per part del/de la muntador/a.
  • Realitza el muntatge de components i subsistemes electrònics i òptics en circuits integrats, xassissos, caixes i armaris.
  • També s'encarrega de realitzar tasques de muntatge intermèdies, com ara polir, netejar superfícies i contactes, estampar, codificar amb codis de colors, gravar i unir, enganxar peces...
  • Ajusta components i muntatges per aconseguir que proporcionin les característiques adequades.
  • Realitza tests i inspeccions per garantir que els muntatges acompleixen les especificacions per a les quals han estat dissenyats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE