Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional es dedica a la inspecció de superfícies. Concretament, està especialitzat/da en la detecció d'esquerdes mitjançant líquids penetrants i medis magnètics. Progressivament s'ha introduït potents instruments de mesura amb software associat per a trobar els paràmetres de rugositat i elaborar-ne una anàlisi detallada i precisa.

En matèria de seguretat, l'aparició d'esquerdes en les superfícies és una incidència greu i inadmissible, ja que pot afectar tant el funcionament aerodinàmic com el comportament mecànic de la peça, o fins i tot modificar característiques de les aeronaus com ara la velocitat de fatiga. La indústria de la construcció d'aeronaus exigeix superfícies uniformes en virtut del disseny establert; conseqüentment, la exigència de superfícies sense esquerdes és del 100%.

La verificació de la qualitat de superfícies s'efectua al llarg del procés de producció. Aquest procés té com a objectiu detectar al més aviat possible les peces defectuoses que presenten problemes de superfície i retirar-les de la cadena productiva. D'aquesta manera, es minimitzen les despeses del procés de producció i es garanteix la qualitat de la peça.

Tasques

  • Redacta les instruccions del treball d'inspecció i elabora el corresponent pla de control.
  • Abans d'iniciar el tractament de superfícies, duu a terme les tasques d'inspecció d'esquerdes a partir dels requeriments fixats per l'oficina tècnica. En aquest sentit, realitza els següents controls a la peça corresponent: n'analitza la duresa amb l'aparell de mesurar anomenat duròmetre; en mesura la rugositat superficial amb el rugosímetre, i en controla el gruix de la capa superficial.
  • Finalment, elabora els informes de les inspeccions efectuades i segons els resultats obtinguts, es validaran les peces examinades.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE