Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Supply chain manager

Descripció

El/la directora/a de planificació d'operacions té l'encàrrec de gestionar i organitzar el conjunt d'activitats d'adquisició, producció i distribució dels productes que una empresa posa a disposició de la seva clientela. És per tant, la persona responsable de gestionar tota la cadena de subministres amb la capacitat d'integrar les operacions a nivell de flux de material i d'informació, cobrint tot el radi de proveïdors, centre de producció, operadors logístics, punts de venda i clientela final.

Dirigeix les funcions de programació, compres, planificació de la producció i distribució física (estocs de productes acabats, magatzems, preparació de comandes i transports) i també el llançament de nous productes. Així doncs, la seva feina comença amb l'adquisició de la matèria prima i acaba amb l'entrega del producte al client final, passant per tota la sèrie d'agents implicats a la cadena de producció. Per aquesta raó, sovint requereix d'unes bones habilitats de comunicació, negociació i gestió.

A causa de l'entorn cada cop més global i competitiu, el/la director/a de planificació d'operacions s'està convertint en un/a professional clau per a l'estratègia global de l'empresa, ja que contínuament ha de buscar noves fórmules perquè millorar la cadena de subministres pot suposar la major avantatge competitiva de l'empresa. També esdevé una figura clau en l'organització de l'empresa, ja que manté una comunicació constant amb proveïdors, empreses subcontractades i amb professionals d'altres àrees de l'empresa per tal de garantir el funcionament global del flux de materials i d'informació.

Tasques

  • Gestionar la transferència de materials des del proveïdor fins a la persona client, centrant-se en obtenir els millors preus en les matèries primes i encertar en les quantitats per no malbaratar.
  • Identificar les tendències de compra, familiaritzant-se amb la demanda, per poder seleccionar els productes que millor satisfacin al client.
  • Configurar la xarxa de distribució administrant el transport, tenint en compte les localitzacions dels proveïdors, les instal·lacions dedicades a la producció, els centres de distribució, entre altres factors rellevants.
  • Crear el sistema d'entrega capaç de garantir els màxims enviaments, òptims per a la clientela i també per a les mateixes indústries, assegurant-se que les entregues es realitzin a temps i en perfectes condicions.
  • Negociar les millors condicions amb la xarxa de proveïdors, establint noves relacions amb altres agents tenint en compte que un dels seus grans objectius és aconseguir la màxima eficiència en cada un dels passos del procés de la cadena de subministrament, assegurant la major qualitat i seguretat.
  • Controlar les existències i fer el seguiment per tenir en compte les previsions que poden afectar als futurs exercicis.
  • Gestionar el personal de la Supply Chain, ocupant-se tant de la contractació i la gestió de l'equip personal que treballarà en l'àmbit de la cadena de subministrament, com també encarregant-se de la formació de l'equip. Aquí és on es requeriran habilitats en termes de lideratge.
  • Monitorizar els processos de la cadena de subministrament per tal d'optimitzar i millorar contínuament la seva eficiència, que és determinant pel bon desenvolupament general de l'empresa per garantir que la planificació global i els objectius previstos s'acompleixen.
  • Vetllar per la imatge de l'empresa en tot allò relacionat amb el contacte amb els proveïdors, amb els que caldrà negociar les condicions i el procés de comercialització del producte. És clau que la imatge del negoci i la seva reputació no es vegin afectades per tal de mantenir el seu públic diana.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE