Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La tècnic/a de projecte d'investigació participa en els projectes d'investigació bàsica o aplicada i s'ocupa de l'equipament o instrumental, seguint les directrius de l'investigador/a responsable del projecte.

L'àmbit en què es desenvolupa la seva feina és sobretot l'espacial i en el si d'organismes o centres de recerca públics tant nacionals com d'abast internacional i, en menor grau, en la indústria. El sector comprèn diversos camps d'actuació: des de la concepció i desenvolupament de la missió o d'estudis amb finalitats científiques com l'exploració i característiques del medi espacial o planetes o amb una finalitat més comercial com els recursos disponibles i la seva explotació o bé les aplicacions dels satèl·lits (telecomunicacions, navegació i posicionament, meteorologia, observació de la Terra...)

Aquesta diversitat de competències requerides per participar als projectes d'investigació espacial provoca que cooperin professionals d'àmbits molt diferents i fins i tot de disciplines allunyades del camp de la investigació espacial, com la medicina, la genètica, etc.

Tasques

  • Col·labora en la preparació de la proposta de finançament del projecte sota la supervisió del seu/de la seva investigador/a responsable.
  • Executa les tasques d'investigació que li assigna l'investigador/a.
  • Supervisa els treballs que desenvolupa el personal al seu càrrec, en el cas que n'hi hagi.
  • Elabora i conserva la documentació de suport a les tasques d'investigació.
  • Garanteix un manteniment adequat de l'equipament que s'utilitza en la realització del projecte. Per fer aquesta tasca, és possible que hagi de recórrer a un altre equip de treball.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE