Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'investigador/a és un/a professional que treballa en la producció de coneixement, productes, processos, mètodes i/o sistemes, i en la gestió dels corresponents projectes. Segons el caràcter es tracta d'investigació bàsica o bé aplicada o orientada a diversos camps, aportant valor social, econòmic, cultural o tecnològic mitjançant el desenvolupament, la innovació, la transferència de coneixements.

L'investigador/a comanda els projectes competitius d'investigació; se n'encarrega del plantejament i direcció, així com de la recerca del finançament necessari per dur-los a terme. L'àmbit en què es desenvolupa la seva feina és la indústria espacial, un sector que comprèn uns quants camps d'actuació: des de projectes que estudien el medi espacial amb finalitats científiques (com els projectes interplanetaris), fins els que analitzen les possibilitats d'ús d'aquests medis (projectes sobre satèl·lits, telecomunicacions, observació de la Terra, etc.).

Habitualment, l'investigador/a treballa en entitats públiques dedicades a la investigació que solen estar vinculades al món acadèmic. Els projectes d'investigació competitius reben finançament després de la presentació de propostes per desenvolupar el projecte en un concurs públic. A partir d'aquí, una entitat, que acostuma a ser una corporació sense ànim de lucre, generalment de caràcter públic, nacional o internacional (espanyola o de la Comissió Europea) selecciona la proposta més adequada i la finança.

Tasques

  • Elabora la proposta d'investigació i en fixa els objectius i les línies d'actuació.
  • Un cop definit el projecte, aquest professional fa un sondeig entre entitats públiques i privades per obtenir el finançament necessari per dur-lo a terme.
  • Redacta la proposta d'investigació, on inclou els factors econòmics per al seu desenvolupament. A més, presenta i defensa la proposta davant les entitats finançadores.
  • Planifica la realització del projecte.
  • Gestiona l'enfocament del projecte a mesura que es desenvolupa.
  • Gestiona els aspectes administratius i econòmics del projecte si no hi ha una figura que se n'ocupi expressament. Normalment és l'administrador/a qui se n'encarrega.
  • Per últim, presenta els resultats del projecte davant les autoritats o col·lectius que hi han mostrat interès.
  • El desenvolupament de projectes d'investigació exigeix que l'investigador/a que comanda l'equip posseeixi habilitats que vagin més enllà de les competències tècniques: visió global de l'objecte d'investigació que en faci possible el plantejament; facilitat de comunicació i persuasió per obtenir els recursos econòmics, i capacitat de reunir esforços i de lideratge per dirigir els equips multidisciplinars que en la majoria dels casos constitueixen el capital humà del projecte.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE