Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Operari/a Especialista en Tornejat

Descripció

El/la torner/a és una persona que combina els seus coneixements de mecanització amb arrencament de ferritja amb una experiència en la utilització del torn, tant si és convencional o utilitza tècniques de control numèric i ha de saber interpretar els plànols que indiquen les característiques de la peça a tornejar. En el cas de tornejat en torn convencional, ha de tenir una habilitat per combinar els diferents paràmetres (distàncies, velocitat, etc...) per obtenir les dimensions desitjades de la peça. No obstant això, cada cop més s'utilitza en manufactura el tornejat CNC, és a dir, la utilització d'un torn que s'utilitza per a mecanitzar peces de revolució mitjançant un software de computadora que empra dades alfanumèriques seguint els eixos cartesians X i Y. Aquest tipus de tornejat és més adient per a produir en grans quantitats i amb molta precisió.
El perfil de torner/a depèn, generalment, del/la cap de taller, cap de planta o del/la director/a de producció.

Tasques

Les tasques que duu a terme el/la torner/a són les següents:
  • Interpretar les especificacions tècniques de mecanització de les peces a treballar (plànols i detalls de les peces).
  • Realitzar totes les operacions de tornejat (col·locació de les peces, control de les dimensions d'aquestes, vigilància de la mecanització, retirada de les peces, etc.). En el cas de torns amb control numèric (CNC), cal coneixement sobre el maneig del control numèric.
  • Realitzar tasques de control de qualitat a peu de màquina.
  • Preparació del torn en el cas de torns de control numèric.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE