Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de Taller Mecànic

Descripció

El/La cap de taller mecànic és la persona responsable de que es compleixi el programa de producció de l'empresa, d'acord amb les directrius de la direcció de producció.
Quan l'empresa rep la comanda del seu client, el departament tècnic elabora la informació tècnica i realitza la programació de la producció (a les grans empreses les àrees tècnica i de programació de la producció estan separades), i passa aquesta documentació al/a la cap de taller mecànic, que s'encarrega d'organitzar la producció en les diferents màquines i vigilar el seu compliment fins obtenir la producció amb la qualitat i termini de lliurament determinats en les especificacions que li han donat. El/La responsable de taller mecànic sol dependre del/la cap de planta o de la direcció de producció.

Tasques

 • Rep i interpreta els programes de fabricació.
 • Organitza els equips de treball i l'equip humà segons les directrius rebudes.
 • Vigila que el programa de fabricació es compleixi.
 • Organitza accions de trasllat de vehicles amb grua quan la situació ho requereix.
 • Col·labora amb el departament de manteniment, per assegurar el bon funcionament dels equips de treball.
 • Col·labora amb el departament de qualitat, per assegurar la qualitat dels productes d'acord amb els paràmetres indicats.
 • Assessora al departament de compres en l'adquisició dels equips de treball.
 • Controla conjuntament amb el departament de compres els estocs de primera matèria.
 • És el responsable de la formació del personal sota les seves ordres.
 • Col·labora amb els/les responsables de prevenció de riscos laborals i medi ambient per al acompliment de la normativa vigent.
 • Col·labora en la confecció de les primes de producció.
 • Col·labora en l'elaboració dels temps i mètodes de producció amb els/les tècnics/ques de MTM.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE