Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'enginyer/a de materials realitza la selecció i el disseny dels materials que poden ser utilitzats en els processos industrials, tenint en compte el seu comportament mecànic, electrònic, tèrmic i òptic, la seva estructura i obtenció, segons les necessitats i l'ús que se n'hagi de fer, prestant especial atenció al cost i a les propietats dels materials. Una part del procés requereix la investigació continua de nous materials, el seu desenvolupament i aplicació als processos industrials.

Tasques

Les tasques que duu a terme l'enginyer/a de materials són les següents:
  • Defineix els requeriments dels materials adequats a l'ús que se'n derivi.
  • Busca i selecciona els materials i n'efectua una valoració prèvia de les qualitats incloent el cost.
  • Quan els materials disponibles en el mercat no responen als requeriments fixats pel sistema, s'encarrega del disseny de materials específics. En aquest punt, és important que consideri aspectes com ara la durada del material, el cost de fabricació, els recobriments i la qualitat de la superfície. A més, ha de tenir en compte la realització de tests per al laboratori.
  • Elabora informes sobre la definició dels materials que s'aplicaran al sistema i les seves característiques. També s'encarrega de la presentació als tècnics d'estructures, subratllant els efectes del material sobre les condicions de l'entorn en què funcionarà, especialment quan aquest introdueix addicions o variacions en les especificacions definides inicialment per al sistema.
  • Defineix els assaigs de caracterització dels materials dissenyats i revisa els corresponents als que ja existeixen. Aquests serveixen per a verificar i mesurar les propietats que identifiquen el material.
  • Estableix els criteris d'inspecció dels nous materials dissenyats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE