Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Cap de projecte d'instal·lacions i muntatges de fàbrica

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a de projectes d'instal·lacions

Descripció

El/La cap de projecte d'instal·lacions i muntatges de fàbrica és responsable de realitzar els projectes de les instal·lacions i muntatges que s'efectuen a les plantes productives de la fàbrica, així com dels canvis que es duguin a terme a les instal·lacions que ja es trobin en marxa. Es pot tractar d'un/a tècnic/a que pertanyi a l'empresa (generalment en el cas d'empreses grans) o bé una persona que treballi en una empresa d'enginyeria especialitzada en realitzar projectes d'instal·lacions i/o muntatges. Aquest perfil depèn de la direcció de l'oficina tècnica o direcció industrial.

Tasques

  • Dirigeix, d'acord amb la direcció tècnica, els projectes assignats, des de la fase d'avantprojecte fins a l'execució i posada en marxa de la instal·lació o muntatge.
  • Coordina les diferents àrees de l'empresa que intervinguin en els projectes que es desenvolupin.
  • Coordina les empreses especialitzades exteriors que intervinguin en els projectes que es desenvolupin.
  • Assumeix la responsabilitat de les modificacions que es fan a les instal·lacions/muntatges que ja es troben en marxa.
  • Realitza els pressupostos de les instal·lacions o muntatges i el seu seguiment durant la realització dels projectes, aplicant les mesures correctives necessàries en cas de desviacions o modificacions.
  • Realitza la negociació amb subcontractistes i proveïdors.
  • Té en compte la normativa de prevenció de riscos laborals i mediambiental al fer els projectes.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE