Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Descripció

El/la responsable de producció deslocalitzada s'encarrega d'exercir d'enllaç entre l'organització o empresa matriu i els proveïdors internacionals amb els quals s'externalitzen alguns serveis o parts del procés productiu. Per tant, desenvolupa tasques de direcció, coordinació i supervisió per subcontractar diversos serveis necessaris per al procés productiu: mà d'obra, determinades parts del procés productiu, subministraments, coneixement o expertesa, serveis de manteniment, entre altres.

A tall d'exemple, tradicionalment des del sector tèxtil, es contracten tallers exteriors de confecció, i també algunes empreses instal·ladores o de la construcció col·laboren amb empreses locals per executar els projectes in situ.

Tasques

 • Assisteix en el disseny i implementació de l'estratègia d'externalització.
 • Estableix, juntament amb la Direcció i el Departament de Producció, els criteris de selecció de les empreses proveïdores a l'exterior per treballar amb l'organització.
 • Manté la base de dades de proveïdores.
 • Busca activament i preselecciona a proveïdores.
 • Gestiona el procés de selecció i comunicació amb les empreses candidates.
 • Desenvolupa relacions duradores i beneficioses amb les proveïdores.
 • Gestiona les negociacions amb les empreses proveïdores deslocalitzades i la seva subcontractació.
 • Programa i organitza les feines a fer per part de les proveïdores externes.
 • Avalua els estàndards de qualitat, el respecte pel medi ambient, la Responsabilitat Social (compliment per part d'aquests de la legislació i de les condicions de seguretat i salut en el treball) de les empreses col·laboradores.
 • Supervisa la qualitat del treball i el compliment de terminis pactats amb les empreses proveïdores deslocalitzades.
 • Realitza inspeccions periòdicament i auditories in situ de la tasca de col·laboració externa que es duen a terme.
 • Revisa els albarans procedents de d'empreses proveïdores externes deslocalitzades per a la gestió correcta dels pagaments des de l'Administració.
 • S'encarrega de controlar la logística entre l'organització i les proveïdores.
 • Es desplaça presencialment quan cal per supervisar les tasques que porten a terme les empreses proveïdores deslocalitzades, avaluant la qualitat de la feina feta vetllant pels interessos de la clientela final.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE