Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Tradicionalment, els equips creatius estan formats per una parella formada pel/per la redactor/a (o copywriter o copy) i el/la director/a d'art. Junts inicien la ideació de la campanya, però en el moment de la producció assumeix tasques diferents i complementàries: la persona que exerceix de copy és responsable de la part escrita i sonora, mentre que qui assumeix la direcció d'art ho és de la visual.

En un entorn turbulent com l'actual, les empreses de serveis a la comunicació busquen noves fórmules més àgils per donar resposta a les necessitats de la seva clientela tant pel que fa a la publicitat convencional com a noves formes de comunicació; neixen altres tipus d'agències, estructures i perfils professionals. El/La creatiu/va publicitari/ària és una d'aquestes figures emergents, capaç de resoldre qualsevol encàrrec de comunicació a partir d'uns objectius a aconseguir i una estratègia fixada.

Tasques

Principalment, les tasques d'aquest perfil professional són les següents:
  • Anàlisi del brífing del/de la client. Recull de la informació de mercat, del producte, dels/de les consumidor/es, de la competència, de la distribució, dels objectius de màrqueting i dels objectius de comunicació. Elaboració del pressupost per fer una campanya publicitària, etc. Presentació a l'agència de publicitat perquè l'utilitzi com a informació base i guia d'instruccions per elaborar l'estratègia publicitària.
  • Elaboració i/o suport del brífing creatiu. Recull de la informació estratègica que una agència de publicitat utilitza com a guia per desenvolupar la creativitat publicitària.
  • Elaboració d¿estratègies publicitàries. Definició de l'estratègia creativa (conceptualització i ideació de missatges publicitaris) i de l'estratègia de mitjans (selecció i planificació de mitjans).
  • Elecció de mitjans, si s'escau. Decisió de mitjans de difusió pel missatge publicitari (televisió, ràdio, premsa, on line, etc.). Selecció dels suports de comunicació concrets (TV3, RAC1, El Periódico, etc.). Decisió sobre la freqüència d'aparició, les seccions, periodistes, dies o franges horàries de difusió. Elaboració i distribució de pressupostos i negociació amb els diferents suports.
  • Ideació, execució, coordinació i supervisió de campanyes publicitàries. Elaboració de l'estratègia creativa. Desenvolupament de les accions planificades a la campanya de publicitat. Coordinació d'equips, recursos tècnics i tecnològics i proveïdors. Distribució del pressupost i pagaments. Monitorització de totes les accions i del conjunt de la campanya durant la seva execució.
  • Disseny i creativitat aplicades en entorns web i multimèdia. Creació, descripció i desenvolupament de l'objecte de disseny amb l'ús d'eines informàtiques: JavaScript, CSS, DOM, HTML, etc. Composició dels elements gràfics que intervenen en la pàgina web i dels processos de reproducció que s'hi relacionen. Producció d'imatges. Desenvolupar mecanismes que facilitin l'accés i la usabilitat de l'espai virtual, és a dir, que redueixin la complexitat d'usar les TIC.
  • Planificació i producció de les accions incloses a la campanya publicitària. Realització final (arts finals, etc.) de qualsevol material publicitari gràfic, audiovisual o sonor. Decisió sobre proveïdors (impremtes, etc.) i supervisió del material (colors, formats, volums, etc.).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE