Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la director/a tècnic/a en processos digitals supervisa el desenvolupament de qualsevol procés digital a incloure en les escenes d'una pel·lícula o d'un altre producte audiovisual. Per tant, es pot dir que participa en tots els estadis de la producció: tant a la preproducció, com a les fases de rodatge i postproducció.

A la fase inicial o preproducció, la seva feina és de caire més artístic i participa en el disseny de les pintures, els efectes o les composicions que posteriorment produirà l'equip d'artistes a càrrec seu, definint la part creativa del producte audiovisual (característiques, continguts i aspectes tècnics i formals). També redacta el guió tècnic (on es detallen tots aquests aspectes), crea seqüències i plànols digitals, realitza layouts (composició fotograma a fotograma en què les claus es defineixen com a fons, personatges, muntatge de les escenes, etc.), animàtics (animació que actua com a prova per a comprovar el ritme i la durada del producte) i proposa anticipadament solucions als possibles problemes que puguin sorgir en la creació o integració.

A les fases de rodatge i postproducció, realitza tasques més tècniques i la seva funció principal és desenvolupar solucions tècniques i estètiques per a les seqüències, entre les que s'engloben moviments creats digitalment, geometries i perspectives i la visualització en pantalla dels objectes i les escenes, entre d'altres. En aquesta darrera fase, treballa molt coordinadament amb altres professionals, com són els de la direcció de fotografia, l'enginyeria artística en realització digital o la supervisió d'efectes visuals, per tal de garantir la integració del producte final.

Tasques

 • Dirigeix el treball creatiu de preproducció.
  Treballa amb l'equip de preproducció per decidir quins programes informàtics s'han d'utilitzar i per contribuir al desenvolupament de les tècniques i la investigació en la producció audiovisual digital.
  Supervisa l'elaboració del guió tècnic, amb les seqüències i els plànols.
  Elabora l'story board en 2D (defineix plànols, fotogrames, camps i notes d'animació).
  Realitza els animàtics que serveixen com a prova animada del producte final.
  Realitza els layouts d'animació (composició fotograma a fotograma en què les claus es defineixen com a fons, personatges, muntatge de les escenes, etc.).
 • Supervisa el procés de creació digital.
  Planifica els moviments, la geometria i la visió dels objectes i de les escenes generades per ordinador que després s'integraran en el producte audiovisual final.
  Dissenya i crea pintures, efectes, geometries, il·luminacions, objectes, escenaris virtuals i fins i tot programes per a la composició de seqüències digitals.
  Treballa amb el departament d'art en la construcció d'elements i personatges per a animació.
  Selecciona les lents virtuals i supervisa els/les artistes encarregats de realitzar els moviments virtuals de la càmera.
  Controla la feina dels/de les encarregats/des de dur a terme la creació (artistes i tècnics/ques) i el modelatge d'objectes (malles i textures) per assegurar que se segueix la línia de treball prevista.
 • Integra els processos digitals al producte final.
  Dissenya les preses per aconseguir els efectes dels equips de càmeres reals tradicionals.
  Determina quines solucions cal dur a terme per a cada plànol i dirigeix els artistes de rotoscopi i l'equip d'assistents.
  Defineix la manera de realitzar i retocar la feina creativa de preproducció per tal que es pugui integrar correctament en el producte final.
  Controla la textura, proporcions i el color dels objectes, els aspectes tècnics d'efectes especials i les simulacions. També revisa les imatges finals.
  Participa en la supervisió (juntament amb el/la director/a de fotografia) de la integració definitiva de les escenes, les seqüències o els objectes digitals al producte final.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE