Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Maquillador/a d'arts escèniques i audiovisuals

Descripció

És el/la professional especialitzat/da en maquillatge i perruqueria aplicada a produccions i espectacles audiovisuals, com poden ser programes o sèries de televisió, pel·lícules de cinema, anuncis publicitaris, videoclips, sessions fotogràfiques de moda, obres de teatre, dansa, etc.

La seva funció principal consisteix a interpretar els requeriments de maquillatge i perruqueria i aconseguir-ne una representació visual adequada, adaptant-se a les necessitats de producció, actors i actrius, director/a, etc. Aquest/a professional vetlla per la bona imatge de totes les persones que es posen davant d'una càmera o escenari i per la caracterització dels personatges que ho necessiten, seguint les indicacions del guió.

Entre les seves funcions hi ha pentinar i maquillar presentadors/es i convidats/des de programes de televisió, ajudar a caracteritzar personatges de ficció en cinema, publicitat o teatre i pentinar i maquillar adequadament per sessions fotogràfiques o desfilades de moda. El/la maquillador/a i perruquer/a per a espectacles acostuma a treballar en coordinació amb altres professionals de l'estilisme o vestuari, per tal de polir la imatge final a transmetre.

Tasques

Prèviament a l'espectacle
 • Llegeix i estudia el guió del projecte i ho comenta amb la direcció i producció, per intercanviar impressions, definir els criteris d'imatge dels personatges i mirar d'adaptar la feina de maquillatge i perruqueria a aquestes indicacions de manera creativa o realista, segons el cas.
 • Sovint, realitza una tasca documental prèvia, per conèixer millor estils històrics que s'han de recrear, temàtiques concretes, preferències d'actors i actrius, etc.
 • S'informa de la quantitat de gent a maquillar, pentinar i caracteritzar, per tal de valorar l'adequació del pressupost, el temps de treball, el material i el suport professional necessari.
 • Prepara tot el material, adquirint les eines i productes que siguin necessaris per al projecte. A vegades, dissenya i fabrica elements de caracterització com: perruques, postissos o pròtesis.
Durant l'espectacle
 • Realitza els treballs de maquillatge, perruqueria i caracterització prèviament definits, amb agilitat i bona resposta davant imprevistos (com poden ser les condicions meteorològiques adverses).
 • En coordinació amb la direcció de fotografia, determina les millors condicions de llum per registrar audiovisualment els treballs de maquillatge i perruqueria.
 • Vigila el ràcord de les diferents escenes, garantint la continuïtat i coherència dels pentinats i maquillatge. Per fer-ho ha de conèixer prèviament com seran els plànols i l'ordre de rodatge.
 • Retoca el pentinat i el maquillatge dins el set de rodatge, plató de televisió, durant el transcurs d'una obra, d'una sessió fotogràfica, etc. per assegurar que es mantingui correctament.
Després de l'espectacle
 • Elabora i manté actualitzat un recull de la seva feina (reel), amb fotografies o vídeos de tots els seus treballs, com a carta de presentació en la recerca de nous encàrrecs.
 • Està en permanent contacte amb productores, per poder optar a pròxims projectes.
 • Si és autònom/a, fa el seguiment de les despeses, i factura convenientment els seus treballs.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE