Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La/l'infògraf és la persona que treballa a un mitjà de comunicació periodístic i s'encarrega de transmetre informació de manera visual a través d'infografies (infoperiodisme). La seva missió consisteix a convertir la informació escrita en elements gràfics i interactius, per tal de resumir i reforçar, de forma clara i sintètica, el missatge a comunicar, destacant-ne els ítems més rellevants d'una notícia o contingut.

Aquest/a professional, ha de tenir una doble visió en l'execució de la seva tasca: en primer lloc la del periodisme, per tal de detectar els aspectes clau a destacar, però també la del disseny gràfic, per definir la manera més adient per presentar-los. En aquest sentit, haurà d'escollir entre els diferents elements visuals amb què treballa (gràfics, dibuixos, taules, plànols, organigrames, etc.) i adaptar-los a la plataforma on s'adreça la infografia (premsa, televisió o internet), potenciant especialment aspectes com la interacció, a través del moviment i l'àudio, en el cas de formats digitals.

Convé destacar que la comunicació a través d'infografies no és sempre lineal: cada infografia, i més en les interactives, presenta diferents línies de lectura i cada persona interpreta la infografia segons els seus interessos, aspecte que haurà de tenir en compte la/l'infògraf.

Tasques

Recerca, analitza i sintetitza la informació.
  • Analitza la informació que ha de convertir en infografia i estudia les diferents opcions visuals per presentar-la més clarament.
  • Realitza una recerca específica de documentació o entrevista personal, si el projecte ho requereix.
  • Valora la importància de la informació, la seva novetat periodística, si s'acompanyarà de text o no, i, conjuntament amb la direcció d'art o responsable, assignen un pes a la infografia dins el conjunt de la notícia.
Dissenya diverses opcions gràfiques i elabora el disseny final.
  • Elabora diferents propostes infogràfiques per a cada informació, fent servir recursos gràfics i, segons el format, també interactius.
  • Valora les possibles vies d'interès de les persones usuàries i les possibilitats d'interactivitat que ofereix la informació.
  • Un cop aprovada la idea gràfica, realitza el disseny final.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE