Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Camera Operator, Operador/a de càmera de televisió, Operador/a de càmera de cinema

Descripció

L'operador/a de càmera participa en la creació de peces audiovisuals des de darrere de la càmera. És responsable de la configuració i el maneig de l'equip de gravació i té com a objectiu principal assegurar i realitzar una captura adient de la imatge. Aquest/a professional pot encarregar-se d'operar diferents tipus de càmeres (càmeres de cinema digital, càmeres de vídeo, càmeres de televisió i action càmeres) segons la naturalesa del projecte en què treballi. És important que, a més de tenir els coneixements tècnics respecte a la manipulació d'equips de gravació, sigui una persona amb domini del llenguatge narratiu i audiovisual, per tal de garantir coherència argumental i harmonia estètica en les filmacions.

Depenent del tipus de producció i de peça audiovisual a enregistrar, es responsabilitzarà de l'enquadrament, l'elecció dels plànols i dels moviments de càmera (ja sigui amb càmera en mà, trípode, drons o estabilitzadors), o aquestes funcions se segmentaran, com en el cas de grans produccions.

A grans trets, l'operador/a de càmera pot realitzar enregistraments tant en exteriors com en interiors i bàsicament treballaria en tres tipus de projectes audiovisuals:

 • Televisió: com a part de l'equip de professionals que treballen en plató, enregistrant programes de televisió o telenotícies, o com a operador/a d'equips ENG (de l'anglès Electronic News Gathering: captació electrònica de notícies), fent la cobertura de notícies en exteriors, juntament amb un/a periodista.
 • Cinema i publicitat: en aquest cas hi ha un guió tècnic que indica a l'operador/a la seqüència i característiques de les escenes i plànols a enregistrar. En produccions petites s'encarrega de prendre les decisions de configuració, enquadrament, control de la llum i moviment de càmera però en produccions més grans són tasques que realitza en base les indicacions del/la director/a i la direcció de fotografia.
 • Freelance i/o productores: l'operador/a de càmera també pot treballar filmant diferents encàrrecs de reportatge social, documental o corporatiu (per al món empresarial) vinculat a una productora o agència de comunicació o com a freelance. En aquests projectes assumeix les funcions de direcció i direcció de fotografia.

Tasques

 • Selecciona, munta i configura l'equipament necessari per a la filmació. Pot incloure, a més de les càmeres, lents o filtres especials, llums, trípodes, monitors i cables, entre d'altres.
 • S'assegura i revisa tot l'equip de gravació per garantir que està en bon estat i funciona correctament abans de la filmació.
 • Avalua les característiques de l'espai i la llum on es realitzarà l'enregistrament per determinar la posició de càmera i els diferents plànols.
 • Llegeix el guió tècnic o les indicacions del projecte i les segueix per enregistrar les escenes.
 • Adapta l'enfocament, l'exposició, el balanç de blancs i l'obturació i ajusta l'enquadrament final.
 • Realitza l'enregistrament i durant la filmació controla qualsevol canvi que es pugui donar dins del plànol (llum, posició de les persones entrevistades) o tècnic (durada bateria) i respon amb agilitat i discreció realitzant els ajustos necessaris.
 • Un cop finalitzada la gravació, guarda l'equip i crea còpies de seguretat de la filmació i/o les transmet al servidor de la productora.
Si treballa en grans produccions:
 • Assaja les escenes i es coordina amb la direcció de fotografia i/o la direcció del projecte per polir o redefinir les característiques dels plans.
 • Fa aportacions i recomanacions de caràcter pràctic o creatiu amb relació a la captura dels esdeveniments.
 • Es coordina i col·labora amb altres professionals, com periodistes, tècnics/ques elèctrics o d'il·luminació.
 • S'encarrega de gestionar la reparació i el manteniment de l'equipament.
 • Actualitza els seus coneixements, està al dia de les tecnologies que puguin suposar noves maneres de filmar, com la producció en 3D, i característiques de nous equips pel que fa a la qualitat d'imatge (HD, 4K, 8K) i altres prestacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE