Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a (auxiliar) en disseny gràfic

Descripció

Dissenyador/a gràfic/a que desenvolupa les tasques de preparació del material gràfic per a la preproducció, és a dir, la fase prèvia a la producció final o impressió.

A partir del disseny realitzat per un/a dissenyador/a gràfic/a creatiu, el/la dissenyador/a tècnic/a en preproducció finalitza el projecte i el revisa perquè arribi al/a la gravador/a amb totes les indicacions adequades per a la correcta preparació del material que servirà per a la posterior producció. Aquest/a tècnic/a comprèn perfectament el projecte de disseny i els diferents sistemes de producció final (o impressió) així com els diferents materials o suports en que es poden realitzar.

La seva ocupació, doncs, se situa entre els creatius i l'equip de producció, i el seu objectiu és que el projecte gràfic creatiu s'executi sense cap error.

Tasques

  • Realitza el material de preproducció per a la producció final (originals).
    Desenvolupa el projecte de disseny en un document que permet fer les proves prèvies a producció. Es dóna en projectes impresos tipus catàlegs, anuncis impresos, embalatge, retolacions, etc.
    Aquesta preparació completa la realització de l'original amb la recopilació de les imatges associades al projecte, indicació de colors, sagnats, etc., en definitiva, tota la informació necessària perquè els/les professionals intermediaris en la preproducció (gravadors, compaginadors, fotògrafs, etc.) entenguin perfectament la feina a realitzar i el resultat que es vol obtenir.
  • Supervisa les proves prèvies a la producció.
    Conjuntament amb el/la dissenyador/a gràfic/a o el/la director/a d'art, supervisa el material previ a la producció final, quant a de disseny, col·locació dels elements gràfics i colors.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE