Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Projeccionista

Descripció

El/la tècnic/a de projecció digital és el/la professional que vetlla per la correcta exhibició de les pel·lícules, assegurant l'experiència de la persona usuària en termes de qualitat, a través de la correcta reproducció tant visual, a través de les imatges, com sonora, en el cas de l'àudio.

Més concretament, el/la tècnic/a de projecció digital s'encarrega del correcte funcionament dels aparells i la maquinària de projecció (àudio i vídeo) en el moment de l'exhibició, amb el que haurà de preparar el material prèviament a la projecció, però també disposar del coneixement i domini tecnològic pertinent per assegurar la normalitat i gestionar qualsevol incidència que pugui produir-se durant la mateixa. Pot participar tant a projeccions com a d'altres esdeveniments que puguin programar-se en una sala d'exhibició. En tots els casos, aquest/a professional també assumeix el manteniment dels equips digitals de projecció.

El/la tècnic/a de projecció digital treballa a les sales d'exhibició, les tradicionals sales de cinema i el nombre de sales de projecció a càrrec seu variarà en funció de l'empresa exhibidora i de les pròpies característiques de la sala (multicines, sales independents, etc.) o esdeveniment (festivals, congressos, etc.).

Tasques

  • Preparar el material a projectar i ajustar paràmetres i valors de l'equip digital per garantir la correcta exhibició, en cas necessari.
  • Projectar pel·lícules i altres continguts audiovisuals com per exemple anuncis o tràilers, al moment i temps indicat.
  • Supervisar la projecció i solucionar les incidències que puguin aparèixer durant la projecció.
  • Vetllar pel correcte funcionament dels aparells de projecció que fan possible l'exhibició i visionat, incloent-hi el manteniment dels equips digitals.
  • Portar a terme la gestió del manteniment operatiu dels aparells de projecció d'acord amb les instruccions del fabricant o de l'empresa proveïdora.
  • Conèixer i dominar el funcionament dels aparells de projecció (àudio i vídeo) per assegurar la seva plena operativitat: tecnologia DOLBY, formats dels productes d'exhibició, entre altres.
  • Junt amb altres professionals, participar activament en l'organització i execució de tota mena d'esdeveniments que tinguin lloc en una sala d'exhibició, com per exemple actes empresarials, culturals o de qualsevol altre tipus, assumint la planificació i projecció de qualsevol producte audiovisual durant l'esdeveniment (cablejat, micròfons, control de temps, escaleta...).
    ? Estar en contacte permanent amb altres departaments de la seva empresa (programació, IT, operacions, entre altres) per assegurar que la seva feina complirà amb els requeriments fixats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE