Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a d'aplicacions multimèdia; Enginyer/a d'aplicacions interactives; Mobile Product Manager; Mobile Product Owner, Mobile Project Manager, Gestor/a de projecte mobile, Cap de projecte mobile

Descripció

El/la programador/a d'aplicacions mòbils és la persona experta en la programació i el desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils. S'encarrega de gestionar el cicle de vida de les aplicacions, des de la seva concepció fins al seu llançament al mercat, d'acord amb les especificacions definides inicialment. El seu objectiu és obtenir bons resultats del producte, seguint els estàndards de qualitat i seguretat, i ajustant-se als objectius, costos i terminis establerts a l'inici del projecte. Per aconseguir-ho, treballa amb l'equip tècnic de desenvolupament del producte, disseny, màrqueting i usabilitat per establir els mapes de processos i metodologies de desenvolupament més adients.

Les aplicacions que desenvolupa poden estar centrades en múltiples funcionalitats, des del camp de la formació, la publicitat i el màrqueting, millorar la mobilitat urbana (amb sistemes d'informació del trànsit, disseny de rutes o horaris del transport públic), incorporació de sistemes de geolocalització, o bé a l'entreteniment amb contingut lúdic i d'oci, entre altres temàtiques.

Per últim, és important destacar que aquest/a professional ha de conèixer com dissenyar, desenvolupar i desplegar aplicacions mòbils per a diferents sistemes operatius, entre els que destaquen iOS, Android i Windows Phone. Addicionalment, és necessari que sàpiga dissenyar i crear la interfície d'usuari (UI), seguint una lògica de negoci de l'aplicació i implementar les comunicacions amb la part del servidor de l'aplicació i altres aplicacions locals o a internet.

Tasques

Les tasques poden variar força depenent de la mida i característiques de l'aplicació mòbil a desenvolupar. Ara bé, les seves tasques principals es divideixen en dos blocs:


Gestiona el cicle de vida de l'aplicació mòbil des de la seva concepció fins al seu llançament al mercat:
  • Defineix les característiques del producte a desenvolupar, analitza els requeriments i dissenya l'estructura, utilitzant un llenguatge descriptiu i tecnològic que faciliti la programació posterior.
  • Elabora i realitza el seguiment del mapa de processos (roadmap) de l'aplicació fins la seva implantació al mercat a partir de metodologies adaptades al context mobile (Agile, principalment) garantint que s'integrin i compleixin la missió i objectius del negoci, les capacitats tecnològiques i la visió centrada en la persona usuària.
  • Desenvolupa i programa les aplicacions per a IOS, Android o altres sistemes operatius, utilitzant llenguatges de programació.
  • Dissenya, crea i fa ús de les bases de dades.
  • Comprova que l'aplicació segueix uns estàndards de qualitat, utilitzant, per exemple, eines de control com el QA/Testing.
  • Fa el seguiment dels objectius, pressupost i calendari establert del producte a través de mètodes de gestió del producte (com el Product Canvas, per exemple).
  • Resol les incidències tècniques que puguin sorgir durant l'execució de l'aplicació, ja siguin de funcionament, dimensionament, càrrega d'imatges o de documentació, etc.
  • Elabora la documentació tècnica de manteniment i d'usuari de l'aplicació mòbil desenvolupada.

Participa en l'elaboració de l'estratègia de definició i desenvolupament de noves característiques i funcionalitats del producte una vegada aquest ja s'ha implementat al mercat:
  • Recopila informació i bones pràctiques de les últimes tendències i tecnologies mobile per tal d'adaptar-les als productes de l'empresa.
  • Proposa nous serveis, solucions i millores de les aplicacions en curs que afavoreixin tant a la persona usuària com al negoci.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE