Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Director/a escènic/a; Director/a d'arts escèniques

Descripció

La tasca principal del o de la directora d'escena és assegurar la bona coordinació i la fluïdesa de l'actuació, aconseguint que la representació estigui perfectament planificada, ordenada i tots els seus elements conformin un mecanisme ajustat i que sigui percebut pel públic com un espectacle espontani, viu i lliure. En definitiva, és el/la responsable principal de que totes les parts d'una producció estiguin ordenades i cohesionades, d'acord amb el propòsit de l'obra.

Actualment, es considera el circ, el teatre, els muntatges cinematogràfics i audiovisuals com a mitjans de comunicació per transmetre missatges a través de la paraula i de l'acció a través de mitjans materials: organització, actors i actrius, materials, so i il·luminació, diàlegs, en altres. La responsabilitat que aquesta transmissió es porti a terme de manera adequada correspon a aquest/a professional.

En els àmbits artístics del el circ, el teatre, els muntatges cinematogràfics i audiovisuals, el o la directora es coordina i rep el suport de la resta de l'equip artístic, assegurant-se que tant els assajos com les representacions tenen lloc sense problemes. Sovint, a través de la figura de l'auxiliar de direcció, verifica que tots els altres elements, com ara la il·luminació, el vestuari i l'escenografia, empreses proveïdores especialitzades, etc. estiguin ben coordinats, harmonitzant els diferents elements de la creació escènica en un espai i un temps determinats, tractant de suscitar en l'espectador emocions, sensacions i idees a través de la paraula i la imatge. Així doncs, aquest perfil professional acostuma a ser el d'un artista professional que desenvolupa aquesta tasca, abastant la creació teatral o circense el seu conjunt.

Tasques

  • Conceptualitza les propostes escèniques d'un espectacle, analitzant conceptes, textos i imatges, assumint un rol fonamentalment creatiu.
  • Transmet la seva idea i concepte creatiu als i les responsables tècnics/ques (il·luminació, sonorització, escenografia) per cercar i ajustar la solució final més escaient per als propòsits de la creació o representació circense o teatral.
  • Desenvolupa un projecte artístic amb la col·laboració d'artistes i especialistes, armonitzant la creació escènica en un espai i temps determinat.
  • Projecta la composició de l'espectacle, tant des de la perspectiva estètica com tècnica dels elements decoratius de l'escenari, entenent els diversos llenguatges que participen en la representació: actors, actrius, so, il·luminació i decorats.
  • Planifica i condueix el procés general de la creació i realització de l'espectacle, aplicant les metodologies de treball pertinents i valorant les propietats de la representació i la qualitat estètica, explorant la dinàmica de l'espai, del cos i de la llum.
  • En obres escèniques de gran dimensió o format, el/la director dona instruccions al seu o a la seva ajudant per coordinar les qüestions organitzatives relatives als artistes, els horaris dels assajos, la disponibilitat d'espais, els especialistes, etc.
  • Supervisa els aspectes de la producció com el decorat, el vestuari, la il·luminació, el so, els efectes especials, els moviments dels actors i actrius.
  • Visita la companyia en els seus desplaçaments, quan està de gira, vetllant i revisant el desenvolupament de les representacions i donant noves instruccions, si s'escau.
  • Investiga per fonamentar el procés creatiu en la metodologia de treball, en la renovació estètica dels espectacles, en el llenguatge de l'espai i dels objectes i/o persones que l'habiten per unificar criteris que garanteixin la qualitat i realització de l'espectacle.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE