Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La director/a de fotografia supervisa tot l'equip tècnic involucrat en una producció audiovisual:càmeres, tècnics/ques en il·luminació i la resta de l'equip tècnic.

Aquest/a professional controla la integració de tots els elements que conformen el producte audiovisual, multimèdia o d'animació (llargmetratges o curtmetratges per al cinema i la televisió, videoclips, videojocs, espots, sèries d'animació, etc.) i es responsabilitza del tractament final de les imatges digitals. De fet, la seva feina, és assegurar la qualitat de les imatges de la producció controlant-ne la il·luminació, els moviments i els angles de càmera.

Tasques

 • Participa en el plantejament de la producció.
  Abans de començar el rodatge, col·labora amb el/la realitzador/a en la concepció de la imatge.
  Ajuda a definir l'ambient general i les pautes de com ha de ser la il·luminació del film, espot o sèrie.
  Participa en el pla de rodatge i en l'elaboració o control del guió tècnic (on es defineixen els angles de càmera, els moviments, els efectes, la il·luminació, etc.).
  Defineix els materials necessaris per realitzar efectes digitals, visuals o especials en la producció.
  Determina quin tipus d'accessoris i de càmeres digitals (o analògiques, si es tracta d'un/a director/a de fotografia per a una producció audiovisual tradicional) seran necessaris per aconseguir els objectius marcats conjuntament amb el/la realitzador/a.
 • Dirigeix l'equip tècnic durant el rodatge.
  Controla la feina dels/de les operadors/es de càmera, assistents, electricistes, il·luminadors/es, etc.
  Reajusta els enquadraments, suggereix modificacions d'angle, marca quines són les òptiques que s'han d'utilitzar, etc.
  Soluciona imprevistos tècnics durant el rodatge.
 • Controla la integració d'elements:
  Integra els diferents elements dels fotogrames i plans, com el color, el dibuix, el fons, les malles i les textures, per tal de donar a la producció harmonia i unitat.
  També defineix la composició, com han de ser els efectes visuals, com s'ha de corregir la il·luminació i quins són els efectes especials necessaris.
 • Supervisa el tractament de la imatge final.
  Manipula, reconstrueix, impressiona i visualitza imatges fixes i en moviment amb mitjans òptics, fotoquímics i digitals.
  S'ocupa del tractament de les imatges digitals per a la seva visualització definitiva.
  Supervisa els possibles errors de ràcord (incoherències, p. ex., que algú estigui entrant en una cambra per l'esquerra i en el següent plànol per la dreta).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE