Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Content engineer; Internet category manager; E-shopper category manager

Descripció

La funció de l'arquitecte/a de la informació és organitzar continguts a espais virtuals d'informació (webs, blogs, perfils de xarxes socials, gestors de continguts, etc.) amb l'objectiu d'ajudar i facilitar a les persones usuàries la seva comprensió i accés.

La quantitat d'informació que es genera a la xarxa o que s'elabora en el sí d'una organització o empresa cal que estigui el més endreçada i organitzada possible si se'n vol fer un ús eficient, sobretot, quan el nombre de informació a tractar o el tràfic web és elevat. A mode de paral·lelisme amb el perfil d'arquitecte tradicional, l'arquitecte/a de la informació seria la persona encarregada de dissenyar un "edifici virtual" en el que s'emmagatzemen continguts i informació relacionada amb diferents temàtiques. En aquest sentit, ha de definir quins són els espais oberts a tothom i quins els restringits, quines seran les categories, quins continguts cal incloure en les pàgines principals i quins a les secundàries, quin serà el sistema de navegació i accés, com es realitzarà l'etiquetatge de la informació, quina és la priorització en la publicació de nous continguts, etc.

És una ocupació clau per als portals on es genera molta informació, com són els mitjans de comunicació que multipliquen cada minut els continguts actualitzats que poden oferir a la xarxa. En aquest casos l'arquitecte/a de la informació pot dissenyar i desenvolupar processos automatitzats per detectar, organitzar i distribuir la informació elaborada pels productors de contingut.

Tasques

L'arquitecte/a de la informació realitza tasques orientades a organitzar i estructurar la informació a un espai determinat facilitant la comprensió i assimilació per part de les persones usuàries. Concretament:
 • Estableix la missió i la visió de l'empresa a través del seu web identificant el punt d'equilibri entre els objectius de l'organització i les necessitats dels potencials clients/es.
 • Conceptualitza l'espai virtual mitjançant el modelat del potencial usuari/ària; el disseny conceptual del lloc, de l'estil i la imatge; l'organització dels continguts, el sistema de navegació i mitjans l'accés a l'espai. Si es cau implementa un prototipus d'espai virtual per testejar i avaluar.
 • Determina el contingut informatiu, l'estructura i les funcionalitats tècniques que ha de contenir el lloc web.
 • Identifica els requeriments del projecte web i en planifica les fases i les diferents tasques que el conformaran.
 • Si treballa amb mitjans digitals:
  Participa i assessora en l'elaboració de l'estratègia de continguts i selecciona les eines de gestió i publicació (Content manager software, BBDD).
  Encapçala l'equip de la plataforma tecnològica d'agregació de continguts. Dissenya processos automatitzats, desenvolupa rutines per ordenar i per emmagatzemar automàticament la informació.
 • Facilita l'accés i la cerca a la informació.
  Dissenya i elabora índexs, classificacions, taxonomies, sistemes de recuperació d'informació, mapes web, etc.
  Afegeix la descripció de metadates (dades sobre altres dades) i la optimització del lloc per a cercadors per fer més visible el web a la xarxa.
 • Implementa un prototipus d'espai virtual, el testeja i l'avalua; i duu a terme el seguiment i el manteniment del mateix i estableix els mitjans tècnics i conceptuals que permeten escalar-ho.
 • Si és necessari, col·labora en la transferència de continguts al client: Integra en llocs web, intranets o dispositius inalàmbrics els paquets de continguts seleccionats pels propis clients i els adapta al seu propi format.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE