Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció de l'arquitecte/a de la informació és organitzar espais virtuals d'informació (webs, blogs, perfils de xarxes socials, gestors de continguts, etc.) amb l'objectiu d'ajudar i facilitar als/les usuaris/es la comprensió i l'accés als continguts.

La quantitat d'informació que es genera a la xarxa o que s'elabora en el sí d'una organització cal que estigui el més endreçada i organitzada possible si se'n vol fer un ús eficient. Les empreses normalment presenten una web corporativa accessible per totes les persones, però també disposen d'una intranet per al personal en la que es pot consultar i emmagatzemar diferent tipologia de continguts. Tota aquesta informació, d'accés obert o tancat, cal que estigui estructurada segons paràmetres clars que en facilitin el seu accés i el seu ús, sobre tot, quan el nombre de persones que l'han de consultar, modificar o esborrar és elevat.

Per tal de fer un paral·lelisme amb el perfil d'arquitecte tradicional, es pot definir a l'arquitecte/a de la informació com la persona encarregada de dissenyar i crear un "edifici virtual" en el que s'emmagatzemen continguts i informació relacionada amb diferents temàtiques. En aquest sentit, ha de definir quins són els espais oberts als/les usuaris/es i quins els restringits, quins continguts cal incloure en les pàgines principals i quins a les secundàries, quin serà el sistema de navegació i accés, com es realitzarà l'etiquetatge de la informació, quina és la priorització en la publicació de nous continguts, etc.

En definitiva, és el/la professional que facilita al màxim els processos de comprensió i assimilació de la informació, així com les tasques que executen els/les usuaris/es en un espai d'informació.

Tasques

Les tasques que realitza l'arquitecte/a de la informació es relacionen a continuació:
  • Estableix la missió i la visió de l¿empresa a través del seu web identificant el punt d'equilibri entre els objectius de l'organització i les necessitats dels potencials clients/es.
  • Determina el contingut informatiu i les funcionalitats tècniques que ha de contenir el lloc web.
  • Defineix la forma i els mitjans amb que les persones accediran a la informació.
  • Facilita l'accés a la informació mitjançant el disseny i l'elaboració d'índexs, classificacions, taxonomies, sistemes de recuperació d'informació, mapes web, etc.
  • Facilita la cerca d'informació mitjançant la descripció de metadates (dades sobre altres dades) i la optimització del lloc per a cercadors per fer més visible el web a la xarxa.
  • Identifica els requeriments del projecte web i en planifica les fases i les diferents tasques que el conformaran.
  • Conceptualitza l'espai virtual mitjançant el modelat del potencial usuari/a; el disseny conceptual del lloc, de l'estil i la imatge; l'organització dels continguts, el sistema de navegació i l'accés a l'espai.
  • Dissenya l'estructura dels continguts que serviran per farcir el lloc.
  • Implementa un prototipus d'espai virtual, el testeja i l'avalua; i duu a terme el seguiment i el manteniment del mateix.
  • Estableix els mitjans tècnics i conceptuals que permeten escalar l'espai virtual.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE