Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Bàsicament hi ha dos tipus d'escriptor/a tècnic/a: d'una banda, qui prepara manuals d'instruccions, catàlegs, materials de promoció de vendes, materials d'informació, informes tècnics, butlletins o material publicitari, i, de l'altra, qui redacta articles de caràcter tècnic o científic per a publicacions especialitzades, siguin impreses o digitals.

En aquest darrer cas, l'objectiu de l'escriptor/a tècnic/a és difondre informació científica i tècnica en un llenguatge comprensible, tant per a experts com per a persones no enteses en la matèria. Igualment, aquests/es professionals són experts en un àrea temàtica i tenen bona capacitat de redacció; també poden ser periodistes que s'han especialitzat en àmbits determinats (han de conèixer molt bé les fonts informatives i els recursos idonis per poder interpretar i elaborar una informació comprensible i rigorosa).

Tasques

Si l'escriptor/a tècnic/a escriu per a una publicació tècnica o científica:
 • Busca informació relativa a l'article que ha d'escriure.
  Analitza les possibles fonts d'informació (experts, catedràtics, professionals, etc.) i s'hi posa en contacte.
  Cerca informació a Internet.
  Contrasta els recursos informatius obtinguts.
 • Assisteix a fires, congressos i conferències especialitzades, i recopila informació.
 • Fa entrevistes a personalitats d'interès en el camp que s'està tractant.
 • En alguns casos, realitza vídeos i fa fotografies per publicar-los com a suport de l'article.
 • L'escriptor/a tècnic/a també es pot encarregar de maquetar el text amb les fotografies realitzades.
 • Processa la informació recopilada i escriu l'article segons l'estil de la publicació.


Si l'escriptor/a tècnic/a fa manuals i catàlegs per a empreses:
 • Elabora la documentació tècnica dels productes de la companyia.
 • Dissenya les descripcions de productes en col·laboració amb el departament d'R+D i de suport tècnic.
 • Elabora manuals i comprova que resultin eficaços i comprensibles.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE