Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a corrector/a de color; etalonador/a

Descripció

En la producció cinematogràfica, l'etalonatge és el procés d'ajust del color i la llum per evitar salts i donar així continuïtat visual al conjunt de plànols d'una pel·lícula o provocar un determinat efecte. Per tant, el/la tècnic/a d'etalonatge treballa els diferents plànols a través de programes específics de correcció de color, per assegurar-ne la qualitat del producte i l'acabat visual desitjat.

Per tant, l'objectiu principal d'aquest/a professional és donar coherència i homogeneïtat visual a les diferents seqüències que conformen la peça audiovisual, que poden estar rodades en condicions lumíniques molt diferents o fins i tot combinar imatges de diversa procedència i formats. Però a més de la correcció tècnica, l'etalonatge també té un potencial narratiu i la correcció de color es pot fer servir per potenciar les emocions lligades a una determinada peça. Per exemple les pel·lícules de terror no acostumen a ser càlides i lluminoses, més aviat són fredes i fosques. Per tant el perfil d'etalonador/a reuneix una part tècnica i una més creativa.

Concretament, aquest/a tècnic/a regula variables com el contrast, la lluentor, la saturació, les dominants de color i altres variables lumíniques per tal d'igualar plànols rodats amb diferents càmeres i en condicions de llum canviants. En aquest procés aplica correccions primàries, secundàries, filtres i efectes, que varien el color i les variables esmentades anteriorment, per aconseguir un determinat resultat, habitualment indicat per el/la director/a de fotografia.

A més, per fer la seva feina, cal tenir en consideració les bases del color aplicades a la imatge audiovisual i aplicar qüestions tècniques (formats de vídeo, sistemes de compressió de color, espais de color, etc.) i artístiques.

La figura del/de la tècnic/a d'etalonatge és clau per aconseguir un resultat audiovisual de qualitat, per tant, pot treballar amb diferents productes cinematogràfics (publicitat, curtmetratges, llargmetratges, documentals, entre altres) ja sigui pel seu compte, com a part de l'equip de postproducció, o oferint els seus serveis des d'una productora especialitzada.

Tasques

 • Es reuneix amb la direcció de fotografia o l'empresa client per establir la línia estètica que marcarà les pautes d'etalonatge de la peça audiovisual..
 • A vegades, visita el set de rodatge per familiaritzar-se amb la pel·lícula o producte audiovisual i comprova com està il·luminant el/la director de fotografia, per tal de captar la intenció que haurà de donar al producte.
 • Avalua la qualitat de la peça amb què treballa. En aquest sentit és important aconseguir formats amb la màxima qualitat d'informació de color possible, perquè el resultat sigui satisfactori. Les peces de poca qualitat responen pitjor a les variacions de color i el rang de modificació que suporten és molt menor.
 • Utilitza eines com el vectorscopi i l'histograma per tenir informació objectiva de les diferents variables a modificar (lluminositat, color, contrast) i valorar la seva robustesa i el rang de modificació disponible per treballar.
 • Ajusta les rodes de color, corbes de nivell i corbes de lluminositat en dues fases segons el tipus de correcció:
  1. Correccions primàries: aplica correccions bàsiques per deixar les escenes completament neutres o amb una determinada tonalitat, pel que fa al contrast, la correcció de colors dominants i la il·luminació.
  2. Correccions secundàries: realitza correccions en zones més concretes de la imatge que necessiten algun ajust especial, com canviar colors específics i donant a determinades zones de l'escena, mitjançant l'ús de seleccions i màscares.
 • Aplica filtres i efectes, segons les indicacions rebudes. Aquest és el pas més delicat perquè no totes les persones tenim la mateixa percepció sobre els colors, de manera que cal realitzar correccions subtils que passin desapercebudes i vagin encaminades a potenciar la narrativa de cada seqüència.
 • Revisa el producte i s'assegura que mantingui l'harmonia visual quant a color i llum i que s'ajusti a les indicacions rebudes per la direcció de fotografia o client.
 • Lliura la peça etalonada i aplica les modificacions finals i correccions necessàries si li són sol·licitades.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE