Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en arquitectura de la informació

Descripció

El/la gestor/a de continguts és el/la professional de la informació i la documentació que té com a missió ajudar a crear o definir el tipus de continguts en una pàgina web i els criteris de categorització i classificació de la informació. La seva feina va dirigida a empreses de tota mena que necessitin organitzar i/o desenvolupar nous continguts, siguin informatius, creatius o culturals.

Per portar a terme aquesta feina, ha de tenir en compte les necessitats del mercat i els objectius de la clientela, així com tenir coneixements sòlids sobre la qualitat i l'adequació dels continguts que hauran de nodrir el lloc web. Com a figura experta en continguts, pot encarregar-se tant de la selecció i organització dels recursos d'informació, potenciant l'accessibilitat, amb especial atenció a criteris d'usabilitat i orientació a l'usuari; com d'altra banda d'investigar, desenvolupar i homologar continguts nous, motivant i donant indicacions a l'equip de professionals designat per desenvolupar els processos creatius de les empreses clients.

Tasques

Analitza el mercat de continguts online.
 • Investiga les necessitats i tendències del mercat, tenint en compte plataformes i accions culturals.
 • Detecta els continguts idonis segons les necessitats de cada client/a.
 • Analitza els fluxos d'informació i amplia les línies de recerca de continguts culturals.

Participa en l'estratègia de creació de continguts.
 • Genera propostes i crea continguts innovadors, tenint en compte la demanda, els objectius i les necessitats de la clientela.
 • Estimula la concepció d'idees i nous continguts a les empreses clients, per mitjà de tècniques de creativitat. Dirigeix sessions de brainstorming, organitza les idees, en treu conclusions i n'estudia les possibilitats d'implementació.

Negocia la transferència dels continguts.
 • Negocia amb les empreses proveïdores les condicions per a la transferència i la sindicació dels seus continguts.
 • Negocia amb la clientela final la transmissió dels continguts.

Categoritza i classifica els continguts
 • Defineix els criteris de classificació i dissenya l'arquitectura de continguts (taxonomies, arbre temàtic, glossaris, etc.).
 • Qualifica els criteris de selecció i rellevància de continguts d'informació en un web.
 • Coordina l'ordenació, el filtratge, el control i l'edició dels continguts abans que es publiqui.

Realitza el manteniment dels continguts.
 • Treballa amb les eines de gestió i publicació de continguts (Content Manager sofware, BD).
 • Revisa de forma continuada les fonts d'informació que alimenten les categories.
 • Desenvolupa regles per la creació de noves categories i el manteniment de les que ja existeixen.

Gestiona la qualitat dels processos.
 • Avalua el grau de qualitat dels continguts i parametritza els resultats mitjançant estadístiques.
 • Transmet les incidències, en fa un seguiment i les controla.
 • Assessora i elabora propostes per millorar els continguts de projectes i programes existents.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE