Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Editor/a audiovisual, Muntador/a en format digital

Descripció

El/La muntador/a audiovisual és el/la professional que s'ocupa de l'edició i el muntatge dels productes audiovisuals digitals.

Selecciona les millors imatges i seqüències del material enregistrat pel director/a de cinema i les munta en col·laboració amb aquest/a professional i amb altres components de l'equip tècnic, com ara el/la director/a o director/a de fotografia i el supervisor/a d'efectes visuals,.

El seu objectiu és aconseguir que el producte audiovisual tingui el ritme, la coherència, l'aspecte i totes les altres característiques fruit de la interpretació del guió que fa el/la director/a. Aquest/a professional ha de convertir el que sovint són centenars d'hores de rodatge i milers de plans en un producte final que no superi les dues hores i que compti amb un nombre d'escenes limitat.

És una ocupació que exigeix una gran habilitat tècnica i uns bons coneixements del sector audiovisual, així com de tot el que faci referència a l'equipament digital i a les aplicacions informàtiques necessàries per al tractament de les imatges i els sons digitals.

Tasques

 • Realitza la captura de les gravacions al equip de muntatge.
 • Selecciona imatges i seqüències a partir del material enregistrat per la direcció al llarg del rodatge.
  Escull amb l'ajuda del director o directora les millors imatges i seqüències que, a més d'explicar cadascuna de les escenes, confereixen al producte audiovisual coherència i unitat a la vegada que aconsegueixen transmetre la interpretació original que el/la director/a ha fet del guió.
  Selecciona els canvis de càmera més adequats per donar ritme i expressivitat a les escenes.
  Treballa amb l'editor o editora de so i amb el director o la directora musical per aconseguir sincronia i harmonia entre les imatges, els sons i la banda sonora.
  Col·labora amb el/la director/a de fotografia per escollir els plans més escaients en funció de l'aspecte final que ha de tenir el producte audiovisual.
 • A falta d'un tècnic o tècnica de so, insereix el so de l'audiovisual quan no és en directe:
  Insereix la música, els diàlegs i els efectes sonors al producte audiovisual final de manera que s'asseguri la coherència del so amb la imatge.
 • Coordina, juntament amb l'equip d'efectes especials, l'edició de la pel·lícula en tecnologia digital.
  Amb el supervisor o supervisora d'efectes visuals, s'encarrega de garantir la qualitat del suport digital de la pel·lícula.
  Supervisa el muntatge de les seqüències que contenen els efectes especials realitzades pel productor/a o supervisor/a d'efectes visuals.
 • Supervisa la informatització del material seleccionat.
  Fent ús d'una sofisticada maquinària i de modernes aplicacions de software, retoca digitalment el producte audiovisual a fi de millorar-ne la qualitat i la presentació.
 • S'encarrega de la supervisió final i de la posada a punt del producte audiovisual per a la primera exhibició amb el director/a i el productor/a:
  Dóna el seu criteri respecte les modificacions i els retocs finals abans de la presentació del producte al públic.
 • Elabora les còpies per a l'emissió i duplicats en el cas de la televisió i publicitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE