Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És el/la professional que s'encarrega de la conservació, prevenció i restauració de bens artístics i culturals. La varietat amb la qual es presenten aquests béns artístics i culturals (pintures, escultures, ceràmiques, documents gràfics i sonors, etc.) exigeix sovint una especialització dins d'aquest sector.

Tasques

 • Realitza estudis i anàlisis tècniques, tant globals com puntuals, i assessora sobre la restauració i conservació del bé cultural.
 • Elabora informes com a mitjà de conservació preventiva.
  Avalua les condicions de l'objecte, la previsió d'inspeccions sistemàtiques i les mesures idònies per conservar-lo, embalar-lo i transportar-lo.
  Elabora plans d'urgència.
  S'encarrega d'aconseguir l'estabilitat ambiental mitjançant el control de la humitat relativa, la temperatura, la il·luminació i les condicions de pol·lució per garantir l'estanquitat de l'objecte.
  Optimitza els espais de magatzem i exposició.
 • S'encarrega de la restauració del bé historicoartístic.
  Té en compte criteris bàsics de reversibilitat, llegibilitat i estabilitat.
  Realitza una feina de documentació de l'objecte i estudia la informació que n'existeix.
  Examina el bé cultural i realitza un diagnòstic de l'estat, decideix el tractament per restaurar-lo i el programa de manteniment posterior.
 • Després de la intervenció elabora informes gràfics i documents on s'explica l'estudi i el procés de restauració que s'ha dut a terme.
 • És coneixedor de sistemes integrals de control ambiental, reconstruccions virtuals, nous tractaments i materials, radiografies, espectrografies, anàlisis químiques i nous avenços tecnològics.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE