Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Maquetista; Editor/a d'art, Editor/a de formats finals, Autoeditor/a, Desktop publisher

Descripció

El/la maquetador/a s'encarrega del format final i elements gràfics utilitzant un software informàtic apropiat de maquetació i tractament gràfic, ja sigui per continguts digitals o impresos.
Col·labora molt estretament amb l'equip d'art i disseny i la seva responsabilitat és assegurar-se de què el producte final transmet una aparença consistent i homogènia al llarg de tots els continguts, a través d'una correcta disposició de les imatges i el text per al seu públic amb l'objectiu que les publicacions tinguin un aspecte harmònic i coherent i que siguin fàcils de llegir.
Aquest/a professional treballa organitzant textos i gràfics que es poden presentar en diversos formats: llibres, targetes, fullets promocionals i bàners, calendaris, expositors i embalatge, revistes, diaris, tiquets, etc.

Tasques

El/la maquetador/a ha de realitzar les operacions necessàries per obtenir el material final a publicar.
 • Treballa el text i li dona format mitjançant programes de tractament de textos (estil de lletra, amplada de la columna, espaiat, interlineat, etc.).
 • Crea gràfics per acompanyar el text.
 • Introdueix imatges digitalitzades mitjançant escàners, càmeres digitals, etc. Tracta les imatges, les manipula i les retoca utilitzant els programes adients
 • Realitza els acabats (color de fons, formes, etc.) i crea efectes especials.
 • Executa la maquetació del document, el visualitza i realitza els ajustaments necessaris.
 • Duu a terme el disseny gràfic i prepara el format final del document.
  Si va adreçat a impressió, prepara els fotolits o la impressió digital (òfset).
  Si va adreçat a internet, converteix el contingut a format HTML
  Si va adreçat a una publicació o projecte editorial, pot realitzar funcions de disseny gràfic: analitza el contingut i posicionament editorial, crea propostes d'estil, dissenya la portada i les pàgines, i estableix un estil global per a la publicació assegurant-se de donar continuïtat editorial a la col·lecció.
 • Es coordina amb professionals del disseny gràfic, il·lustració i fotografia per consensuar la millor manera de transmetre visualment el el contingut del projecte.
 • Està al dia de les tendències o requeriments de l'audiència i realitza redissenys de la maquetació si són necessaris.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE