Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La tècnic/a en preimpressió i reprografia és responsable de dur a terme tot el procés d'impressió, des de la preparació i la configuració de la maquinària fins a la reproducció del producte final. S'encarrega de copiar i enquadernar tota mena de materials impresos i, especialment, és una figura clau a les activitats que requereixen una impressió precisa i d'alta qualitat, com ara la duplicació de microfilms i la reproducció de material d'arts gràfiques.

Per fer la seva feina, ha de ser un/a professional expert/a en la utilització de softwares d'edició i en els processos d'arts gràfiques, configurant i ajustant paràmetres com ara la dimensió, l'espai de color, la resolució o el format de destí, entre d'altres, per tal d'optimitzar els resultats de la impressió.

Tasques

 • Acorda els requeriments del treball amb la clientela, establint calendaris, costos i nombre de còpies requerides. Per tant, queda a càrrec de la planificació de la impressió perquè el treball surti com s'ha acordat.
 • Revisa les maquetes i el full de ruta per determinar el tipus i l'estil de la tipografia.
 • Treballa amb programes de fotocomposició i de maquetació per introduir i modificar formats de text i altres elements gràfics.
 • Prepara manualment colors Pantone, mitjançant la mescla de tintes o de pigments.
 • Programa les instruccions i els paràmetres desitjats en l'equip d'impressió (fotocopiadores, impressores, plotters, etc.).
 • Realitza proves per determinar el punt de color, el control de densitats i els acabats.
 • Imprimeix a fotolit o realitza proves prèvies en paper fotogràfic des de l'ordinador.
 • Escaneja originals amb un escàner òptic per digitalitzar les imatges.
 • Prepara i opera amb l'equip bàsic d'enquadernació per tallar, alçar, grapar o enquadernar un producte gràfic.
 • S'encarrega del manteniment de la maquinària i dels equips d'impressió, pel que fa a la tinta, elements químics, paper, etc. Munta i alinea les màquines, si s'escau.
 • Ajuda a preparar dissenys dels productes d'impressió i la seva disposició.
 • A vegades, realitza tasques administratives, com registrar les característiques del treball i encarregar materials que puguin faltar.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE