Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Programador/a d'aplicacions; Programador/a de software

Descripció

El/la programador/a s'encarrega de crear, verificar i mantenir programes de software. Implementa algoritmes mitjançant un llenguatge de programació que pugui entendre el computador. És qui escriu les aplicacions informàtiques que ens permetran interactuar amb l'ordinador (poden ser aplicacions per al gran públic o per resoldre una tasca concreta per a un únic projecte) i que indicaran als diferents dispositius quines instruccions han de seguir per a executar les seves funcions.

Segons el tipus de software que hagi d'escriure, el/la programador/a treballa amb diferents llenguatges. Alguns dels més utilitzats són: Java, C, C++, Python, C#, VisualBasic.NET, JavaScript, PHP, Swift, SQL.
A més d'escriure el software, gran part de la feina del/de la programador/a se centra a verificar-lo, resoldre incidències, trobar i corregir errors, així com documentar-los (escriure manuals per a l'usuari o desenvolupar pantalles d'ajuda).

Tasques

 • Escriu programes.
  Escriu aplicacions o part de les aplicacions seguint les especificacions que prèviament ha marcat l'analista o enginyer/a de software (que és qui crea l'estructura i les especificacions del programa). Crea sèries lògiques d'instruccions i algoritmes (codifica) en diferents llenguatges de programació llegibles per l'ordinador.
  Utilitza llenguatges orientats a objectes per construir programes, així com eines d'assistència per generar codis rutinaris que formaran part del programa que està escrivint.
 • Documenta el software que escriu.
  Escriu els manuals per a la persona usuària i desenvolupa les pantalles d'ajuda del software.
  Actualitza, modifica i depura el software.
  Fa créixer modifica i actualitza software o parts d'un software ja existent.
  S'assegura que aquests canvis funcionin correctament.
 • Control de qualitat.
  Verifica el software o la part del software que ha escrit: el fa servir per demostrar que les instruccions són correctes i que produeixen el resultat desitjat.
  Abans que el producte surti al mercat, fa proves per evitar que l'usuari/ària es pugui trobar amb errors. Crea petites aplicacions específiques per intentar fer fallar un software determinat i, d'aquesta manera, poder arreglar els possibles errors.
  Proposa i escriu les modificacions del codi d'un programa per evitar els errors detectats.
 • Participa en el procés de creació d'un nou software.
  Manté reunions amb l'equip d'anàlisi i disseny del projecte per entendre l'arquitectura del producte que escriurà.
  Manté contacte amb el/la cap de producte que s'encarregui del software que programarà.
  Puntualment, també es troba amb el departament de disseny gràfic del projecte per veure com interactuarà el codi que escriu amb la seva aparença final.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE