Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Programador/a d'aplicacions; Programador de software

Descripció

El programador s'encarrega de crear, verificar i mantenir programes de software. Implementa algorismes mitjançant un llenguatge de programació que pugui entendre el computador. És qui escriu les aplicacions informàtiques que ens permetran interactuar amb les màquines (poden ser aplicacions per al gran públic o per resoldre una tasca concreta per a un únic projecte) i que indicaran als ordinadors quines instruccions han de seguir per a executar les seves funcions. Segons el tipus de software que hagi d'escriure, el programador treballa amb llenguatges tradicionals com , COBOL o C o llenguatges orientats a objectes com C++ o Java, entre d'altres. A més d'escriure el software, gran part de la feina del programador se centra a verificar-lo, resoldre problemes, trobar i corregir errors, així com documentar-los (escriure manuals per a l'usuari o desenvolupar pantalles d'ajuda).

Tasques

 • Escriu programes.
  Escriu aplicacions o part de les aplicacions seguint les especificacions que prèviament ha marcat l'analista o enginyer de software (que és qui crea l'estructura i les especificacions del programa).
  Crea sèries lògiques d'instruccions i algoritmes (codifica) en diferents llenguatges de programació llegibles per l'ordinador.
  Utilitza llenguatges orientats a objectes com Java o C++ per construir programes.
  Utilitza eines d'assistència per generar codis rutinaris que formaran part del programa que està escrivint.
 • Documenta el software que escriu.
  Escriu els manuals per a l'usuari.
  Desenvolupa les pantalles d'ajuda del software.
 • Actualitza, modifica i depura el software.
  Fa créixer, modifica i actualitza software o parts d'un software ja existent.
  S'assegura que aquests canvis funcionin correctament.
  Corregeix els errors detectats en softwares ja existents per a versions futures.
 • Control de qualitat.
  Verifica el software o la part del software que ha escrit: el fa servir per demostrar que les instruccions són correctes i que produeixen el resultat desitjat.
  Abans que el producte surti al mercat, fa proves sobre programes que no ha escrit ell per evitar que l'usuari es pugui trobar amb errors.
  Crea petites aplicacions específiques per intentar fer fallar un software determinat i, d'aquesta manera, poder arreglar els possibles errors.
  Proposa i escriu les modificacions del codi d'un programa per evitar els errors detectats.
 • Participa en el procés de creació d'un nou software.
  Manté reunions amb els analistes/dissenyadors del projecte per entendre l'arquitectura del producte que escriurà.
  Manté contacte amb el cap de producte encarregat del software que programarà.
  Puntualment, també es troba amb els dissenyadors gràfics del projecte per veure com interactuarà el codi que escriu amb la seva aparença final.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE