Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La tècnic/a especialista en edificis patrimonials fa un treball d'investigació i elabora una memòria tècnica o històrica abans d'intervenir sobre un conjunt, edifici o element arquitectònic amb categoria de patrimoni de la ciutat. El seu treball proporciona informació contextual i històrica bàsica per aconseguir intervencions respectuoses amb el patrimoni i constitueix una eina de suport per als/a les arquitectes professionals encarregats/des de dirigir el projecte.

Tasques

Les tasques associades a aquest perfil professionals són:
  • Elabora una memòria històrica relativa a l'edifici o bé patrimonial afectat.
  • Fa un treball d'investigació per aconseguir la màxima informació possible sobre l¿edifici o bé patrimonial.
  • Analitza el bé patrimonial i considera el seu context històric, arquitectònic, urbanístic, territorial i sociològic.
  • Elabora la memòria o l'estudi pròpiament dit, document en el qual es basarà l'equip encarregat del projecte d'intervenció a l'edifici.
  • Elabora una memòria tècnica que pot variar segons els objectius i la finalitat del projecte.
  • Recopila informació gràfica a partir dels arxius fotogràfics, dibuixos, plànols..., per il·lustrar el procés d'evolució de l'edifici, les possibles reformes i els materials emprats.
  • Realitza un treball de documentació fotogràfica i de digitalització abans i després del projecte d'intervenció.
  • Realitza maquetes per mitjà de programes informàtics i elabora recorreguts virtuals (3D Studio VIZ, ArchiCAD).
  • En el cas que col·labori amb l'arquitecte/a que dirigeix el projecte, pot intervenir en l'elaboració de la memòria tècnica d'intervenció.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE