Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

3D animator

Descripció

L'animador/a en 3D utilitza programes informàtics per crear imatges de personatges o objectes en tres dimensions que, quan es veuen en forma de seqüència, donen la sensació de moviment.

Les aplicacions més significatives de l'animació en tres dimensions es troben en el món del disseny industrial, de la investigació científica i, sobretot, des de fa uns anys, en la indústria de la cultura i l'entreteniment. Dins d'aquesta indústria, l'animació s'aplica a la realització de pel·lícules, vídeos, videojocs, pàgines web i productes multimèdia en general.

Els animadors i les animadores tradicionals creaven les animacions amb llapis i paper, i fins i tot avui en dia segueixen fent-ho, però per crear animacions en tres dimensions és necessari l'ús de programes informàtics que permetin obtenir imatges més realistes i complexes.

Cal destacar, doncs, que l'animador/a en 3D necessita formació i habilitat en l'ús d'aplicacions informàtiques especialitzades per dur a terme la seva feina.

Tasques

 • Digitalitza el material del qual partirà l'animació.
  Converteix a format digital les aplicacions manuals dels dibuixants o dels/de les creadors/es d'historietes. En alguns casos, el mateix professional de l'animació pot haver fet aquests dibuixos originals, però normalment n'és l'autor/a un/a altre dibuixant.
  Mitjançant aplicacions informàtiques especials, converteix a format digital objectes reals o models físics que s'integraran d'alguna manera a l'animació.
 • Anima el material digitalitzat.
  Manipula les imatges estàtiques, tant d'objectes com de personatges, per tal de crear la il·lusió del moviment en tres dimensions.
  A partir dels dibuixos de la persona dibuixant intercaladora (que marca les posicions i els girs dels personatges, objectes, escenaris i fons) i per mitjà de programes informàtics específics, crea escenes animades i amb moviments en tres dimensions. En alguns casos, l'animador/a pot assumir aquests dibuixos de l'intercalador/a, però normalment n'és l'autor/a un/a altre dibuixant.
 • Afegeix efectes a l'animació.
  Utilitza efectes especials, com ara la manipulació de les llums i les ombres, els reflexos i les transparències, per dotar els elements animats d'un aspecte real.
  Per mitjà dels efectes perfecciona els moviments i les formes que l'ordinador ha donat al material inicial.
 • Participa en l'edició del producte final.
  Sota la supervisió del cap d'animació, porta a terme la unió i la preedició del producte audiovisual o multimèdia final.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE