Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La productor/a s'encarrega de la gestió econòmica i de l'organització d'un teatre, d'una companyia o d'un espectacle teatral. Té una visió global i externa a la creació i, per tant, pot guiar els/les diferents professionals que hi participen per tal de que tingui uns resultats òptims. Es relaciona directament amb els equips tècnics i artístics en la planificació i execució d'un projecte teatral, així com amb proveïdors dels múltiples serveis complementaris i de suport necessaris per a la bona finalització de la producció. Es tracta d'un perfil professional que combina les competències de gestió empresarial amb el profund coneixement del món de les arts escèniques i de l'espectacle.

Tasques

 • Elabora un pla de producció en el qual té en compte i harmonitza els requisits tècnics, els recursos humans i el pressupost necessari per a la producció.
 • S'encarrega de la gestió financera del teatre, companyia o espectacle.
  Dirigeix l'elaboració dels pressupostos i s'encarrega de controlar-los.
  Determina les partides destinades a instal·lacions i a mantenir-les, els costos d'execució dels projectes i les adquisicions necessàries.
  Considera les remuneracions del personal del teatre.
  Participa en la recerca de fonts de finançament interessades a participar en la producció del projecte, com a possibles patrocinadors o coproductors.
 • Coordina l'equip humà que intervé en la producció.
  Supervisa el procés de contractació del personal que inclou la plantilla del teatre, l'orgànic de la companyia teatral i la selecció del repartiment.
  Garanteix la col·laboració entre el personal tècnic i el de repartiment.
  Dirigeix la contractació de proveïdors de béns i serveis necessaris per a la producció de l'espectacle.
 • S'encarrega de solucionar les necessitats tècniques de la producció.
  S'encarrega de les peticions dels responsables d'escenografia, il·luminació i so, vestuari, maquillatge, etc., per garantir un funcionament correcte de l'espectacle.
  S'encarrega de solucionar possibles canvis en el disseny de l'espectacle durant el període de representació.
 • Coordina la logística de la producció i harmonitza els recursos, el calendari i el pressupost disponible.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE