Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La seva funció és crear la idea sobre la qual es construeix un projecte editorial, però també realitzar el seguiment d'una col·lecció, divisió o línia editorial específica, i seleccionar els recursos idonis i gestionar-los. La seva posició és estratègica dins del procés d'edició, atès que el projecte agrupa el treball d'altres professionals com el/la gestor/a editorial, l'escriptor/a i el/la traductor/a, així com el dels/de les responsables de producció i direcció comercial de l'empresa editorial. A les grans editorials el seu treball sol ser molt més especialitzat, tant en les funcions com en el gènere, que a les petites.

Tasques

 • Defineix les línies d'actuació i els objectius del projecte editorial.
  Intervé en el procés de decisió sobre la denominació i les característiques de les col·leccions.
  Selecciona les obres que es publicaran.
  S'encarrega de l'adequació de les edicions al públic destinatari de les mateixes.
  Decideix l'idioma de publicació i les possibles traduccions que s'han de realitzar.
  Considera el volum de tirada de l'edició.
 • Controla el disseny de la col·lecció, divisió o línia editorial.
  Determina els suports de lectura en què es publicaran els títols.
  Supervisa el disseny gràfic.
 • Executa feines de gestió econòmica.
  Vetlla per la rendibilitat de l'edició.
  Estableix criteris per fixar els preus de comercialització, polítiques d'ofertes, possibilitat de subvencions, etc.
  Explota els drets de propietat de les col·leccions.
  Contacta amb possibles editorials i entitats col·laboradores interessades en el projecte.
 • Té en compte els possibles canals de distribució i comercialització.
  Realitza previsions sobre la presència de les publicacions en llibreries i altres punts de venda.
  Es preocupa de la difusió de les col·leccions i considera la inclusió de ressenyes en revistes especialitzades, suplements literaris i altres canals de difusió.
 • Controla els aspectes juridicofiscals corresponents.
 • Té en compte les possibilitats que ofereix l'aplicació de les noves tecnologies aplicades al sector industrial.
  Considera els avantatges dels sistemes de producció digital.
  Estudia la possibilitat de publicar les col·leccions a la Xarxa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE