Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Location manager

Descripció

El/La responsable de localitzacions és el/la professional que localitza i determina quins són els espais més adients per al rodatge d'una producció audiovisual (publicitària, cinematogràfica o televisiva).

Les seves competències superen la cerca d'espais, ja que arriba a oferir un conjunt de serveis que ajuden a optimitzar els recursos i el temps d'una filmació. P. ex., selecciona quins espais són més adients per filmar; negocia amb les autoritats del lloc per rodar en aquell espai; determina les necessitats tècniques per poder-hi rodar, i si cal, gestiona els pagaments en concepte de rodatge en un espai determinat.

El/La responsable de localitzacions coneix amb profunditat les idees i les intencions de rodatge del/de la director/a de la producció i del/de la director/a de fotografia, així com el territori on es preveu filmar.

Tasques

 • Realitza un treball de documentació inicial.
  S'informa de les característiques del projecte i consulta el guió a fi d'oferir les millors opcions de localització per al rodatge.
  Per identificar els espais propicis per al rodatge, treballa amb el/la director/a i el/la director/a de fotografia, que li transmeten les seves idees i intencions.
 • Busca els espais.
  Analitza múltiples opcions i defineix el criteri d'adaptació de les localitzacions al projecte audiovisual.
  S'informa de les condicions de logística, de les infraestructures disponibles i del cost econòmic.
  Documenta els llocs seleccionats per mitjà de fotografies, anotacions i mapes de localització. Així, contribueix a què el/la director/a de la producció esculli els escenaris idonis.
 • Desenvolupa tasques de gestió que faciliten els rodatges.
  Tramita els permisos per rodar en espais i edificis públics, i assessora sobre les condicions econòmiques de cada lloc (gratuïts, taxes reduïdes, etc.).
  Negocia les condicions de les localitzacions situades en propietats privades.
  Si escau, sol·licita els serveis de la Guàrdia Urbana i d'altres serveis municipals.
  S'encarrega de gestionar les condicions de logística per aparcar els vehicles que intervindran en la producció.
  Pot arribar a organitzar la seguretat del rodatge a fi de protegir el personal i el material tècnic durant la filmació.
 • S'ocupa de l'estat de les localitzacions una vegada finalitzat el rodatge.
  Repara els desperfectes i realitza informes sobre els danys ocasionats.
  S'ocupa de gestionar la neteja de les localitzacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE