Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Bibliotecari/ària - documentalista, Documentalista

Descripció

La societat del coneixement i la revolució digital han convertit la informació en un recurs clau que és necessari ordenar i gestionar adequadament en funció de la seva finalitat. Aquesta gestió ha esdevingut més complexa així com la societat evolucionava, i els i les professionals de la biblioteconomia són els responsables d'organitzar tota la informació, tant física com digital, que podem trobar en les biblioteques.

El o la bibliotecari/ària requereix unes habilitats que passen per la recerca d'informació rellevant al web, les competències digitals, la programació d'activitats, la capacitat de gestió de projectes, el pensament crític, l'anàlisi de dades i la comunicació per raó d¿atenció al públic. En l'actualitat, les tasques del/de la bibliotecari/ària poden donar-se en àmbits molt diferents: biblioteques públiques, biblioteques universitàries, arxius, centres de documentació especialitzats, empreses de serveis documentals, empreses de gestió de continguts, arxius empresarials, entre altres. Igualment, treballen amb tota mena de documents, suports i formats: llibres, documents d'arxiu, enregistraments sonors i audiovisuals (tant analògics com digitals), imatges (fotografies, cartells, etc.), fitxers digitals (de dades, d'imatge, de so...), entre altres.

Tasques

 • Cataloga i classifica els materials i facilita la localització de les referències requerides per l'usuariat i les posa a la seva disposició a través del servei de préstec.
 • Gestiona el conjunt organitzat de llibres, publicacions periòdiques, gravats, mapes, enregistraments sonors, documentació gràfica i altres materials bibliogràfics, manuscrits, impresos o reproduïts en qualsevol suport, amb la finalitat de reunir i conservar aquests documents i facilitar-ne l'ús a través dels mitjans tècnics i personals adequats per a la informació, la investigació, l'educació o el lleure.
 • Manté el sistema d'ordenació de la biblioteca i vetlla perquè els seus recursos estiguin sempre disponibles, així com per a la seva actualització.
 • Realitza activitats de dinamització: tria títols, visita llibreries, organitza clubs de lectura, genera interès sobre la biblioteca i aconsegueix que incrementi el consum cultural.
 • Manté els sistemes d'informació d'accés públic de manera presencial a través de la xarxa territorial de biblioteques i en línia a través de portals generalistes o especialitzats.
 • Programa i manté una agenda d'activitats relacionades amb el foment de la lectura i amb la cultura (exposicions, xerrades, obres de teatre de petit format, tallers, entre altres) i oberta al públic, en col·laboració amb altres entitats del territori.
 • S'adapta a les demandes de la ciutadania per mitjà de la selecció de la informació, per superar els efectes del soroll informacional, com a professionals que saben triar la informació més pertinent per a cada usuari, assegurant que la informació és veraç i fiable.
 • Desenvolupa estratègies d'anticipació a la demanda, en la identificació i subministrament de recursos d'informació per adaptar-se a la forta demanda de serveis d'informació que la societat genera de manera exponencial.
 • Selecciona i difón recursos documentals com a suport per a l'aprenentatge i la recerca.
 • Planifica l'organització de biblioteques, gestionant la informació i la documentació.
 • Gestiona col·leccions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE