Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la secretari/a de direcció és el/la professional que col·labora estretament amb la direcció general d'una empresa i contribueix a potenciar la seva capacitat i rendiment. En aquest sentit, assegura que el/la seu/va superior/a disposa de tots el mitjans materials i humans necessaris per desenvolupar eficaçment la seva feina.

El/la secretari/a de direcció ha passat amb els anys de ser el/la professional que agafava el telèfon i mecanografiava les cartes del/la seu/va superior/a a ser la persona de confiança que obre la porta per accedir a un/a alt càrrec, i ser un/a autèntic/a protagonista de la feina que realitza la direcció general. Així, organitza el temps dels/les executius/ves i duu a terme tasques de gestió.

Actualment, més del 40% dels/les secretaris/es de direcció són llicenciats/des, saben idiomes i tenen una gran capacitat d'organització, saben distingir el que és important del que és urgent, i tenen la flexibilitat suficient per gestionar l'agenda dels seus/ves superiors/es.

Tasques

Les tasques principals del/la secretari/ària de direcció es poden concretar en les següents:
  • Redacta correspondència i documents complexos seguint les indicacions del/la seu/va superior/a, que poden ser detallades o no, i els prepara per la firma de la direcció.
  • Processa documentació de gestió empresarial, confidencial o no, i l'arxiva de manera organitzada segons el propi criteri per facilitar el seu accés posterior.
  • Busca informació en documents oficials, revistes, diaris, publicacions especialitzades, pàgines web, etc., i en realitza un anàlisi i un resum segons les indicacions del/la seu/va superior.
  • Es responsabilitza de l'agenda de treball de la direcció (reunions, viatges, cites, esdeveniments, etc.).
  • Organitza i gestiona viatges de treball de la direcció (vols, trens, hotels, restaurants, etc.).
  • Assisteix a reunions i redacta els informes o actes sobre els temes tractats.
  • Vigila i assegura que les ordres del/la director/a es realitzen tal i com ha disposat.
  • Atén trucades telefòniques dirigides al/la director/a.
  • Realitza l'atenció a persones que per un motiu o altre necessiten adreçar-se al/la director/a i procura oferir les solucions més procedents.
  • Realitza tasques executives i facilita informació per delegació directa del/la del/de la director/a.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE