Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a de millora contínua

Descripció

Actualment, les empreses han de millorar sistemàticament els seus productes, serveis i processos per a ser competitives.

El/la responsable de millora contínua es responsabilitza de la planificació i direcció de recursos humans i tècnics per garantir l'acompliment de les especificacions dels clients. Per això, marca objectius i estratègies a seguir per crear cultura de qualitat total i aconseguir la millora contínua.

La millora contínua requereix suport en la gestió, retroalimentació i revisió dels passos en cada procés i claredat en la responsabilitat de cada actuació realitzada.

La millora contínua ha de ser considerada com una activitat sostenible en el temps i regular, i no com una solució ràpida front a un problema puntual.

El/la responsable de millora contínua col·labora sistemàticament amb els departaments de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals i també amb els altres departaments de l'empresa. Depèn, generalment, del/de la responsable de planta.

Tasques

Entre les tasques desenvolupades pel responsable de millora contínua, cal esmentar les següents:
  • És responsable de l'aplicació de la millora contínua a l'empresa (processos, productes, instal·lacions i equip humà).
  • Aplica les mesures necessàries per assolir l'excel·lència i l'optimització.
  • S'encarrega del seguiment del grau d'acompliment dels objectius de millora contínua.
  • Coordina la fixació dels objectius de millora, divulgant la informació als diferents departaments de l'empresa i involucrant als/a les treballadors/es.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE